Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Ekonomski fakultet – Subotica

Ekonomski fakultet – Subotica

24000 Subotica
Segedinski put 9-11
024 628 000, 024 628 080
www.ef.uns.ac.rs

Adresa: Doktora Sime Miloševića 16, Novi Sad
Telefon: 021/485-29-00
Website: www.ef.uns.ac.rs
Email: [email protected]

Ekonomski fakultet u Subotici je akreditovana visokoškolska institucija u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Fakultet je osnovan 1960. godine i ima dugu tradiciju u obrazovanju studenata u oblasti ekonomije, menadžmenta i poslovne informatike.

Tokom ovog perioda Fakultet je na jedinstven način nastojao da utiče na kvalitet edukativnog procesa. Veliki broj studenata je to prepoznao i poklonio nam je poverenje u razvoju svoje karijere. Tokom proteklih godina Fakultet je završilo više od 20.000 studenata na različitim nivoima studija (osnovnim, master i doktorskim) na šta smo veoma ponosni.

Fakultet trenutno realizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine (osam semestara) na osam studijskih programa: Agrarna ekonomija i agrobiznis, Evropska i međunarodna ekonomija i biznis, Finansije, bankarstvo i osiguranje, Marketing, Menadžment, Poslovna informatika, Računovodstvo i revizija i Trgovina. Master akademske studije organizovane su na osam studijskih programa, dok na doktorske akademske studije Fakultet upisuje kandidate na tri studijska programa: Ekonomija, Poslovna ekonomija i menadžment i Poslovna informatika.

Nastava na Ekonomskom fakultetu izvodi se na dve lokacije: u Subotici i Novom Sadu. Ekonomski fakultet je prepoznat kao regionalni lider u oblasti visokog obrazovanja ekonomskog profila. Fakultet organizuje osnovne, master i doktorske studije i ima potpisan velik broj bilateralnih sporazuma sa institucijama iz celog sveta. Nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

SMEROVI – EKONOMSKI FAKULET NOVI SAD – SUBOTICA

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Agrarna ekonomija i agrobiznis
 • Evropska ekonomija i biznis
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Marketing
 • Menadžment
 • Računovodstvo i revizija
 • Trgovina
 • Poslovna informatika

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Evropska ekonomija i biznis (23 mesta)
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje (52 mesta)
 • Logistika sistema u ekonomiji (50 mesta)
 • Marketing (26 mesta)
 • Menadžment (22 mesta)
 • Poslovni informacioni sistemi (16 mesta)
 • Računovodstvo i revizija (23 mesta)
 • Trgovina (15 mesta)
 • Agrarna ekonomija i agrobiznis (20 mesta)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Ekonomija (6 mesta)
 • Poslovna informatika (2 mesta)
 • Poslovna ekonomija i menadžment (6)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – EKONOMSKI FAKULTET NOVI SAD – SUBOTICA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz 2 predmeta po izboru:

 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Matematika
 • Filozofija sa logikom
 • Informatika

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 96.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.900 evra.

BROJ MESTA – EKONOMSKI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Agrarna ekonomija i agrobiznis
16
21
37
Evropska ekonomija i biznis
33
41
74
Finansija, bankarstvo i osiguranje
37
85 122
Marketing
29
37
66
Menadžment
15
18 33
Računovodstvo i revizija 24 9 33
Trgovina 13 12 25
Poslovna informatika 37 20 25
UKUPNO  204  243  447
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top