Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Fakultet muzičke umetnosti – Vračar – Beograd

Fakultet muzičke umetnosti – Vračar – Beograd

fakultet

 

Fakultet muzičke umetnosti je prva umetnička visokoškolska institucija u našoj sredini, koja svojim višedecenijskim radom i rezultatima danas, u našoj zemlji, predstavlja istinskog lidera iz oblasti muzičkog stvaralaštva, interpretacije i edukacije, a poželjnog i inspirativnog umetničkog partnera brojnim uglednim institucijama iz celog sveta. Ideja vodilja prvih profesora i osnivača Fakulteta bila je usmerena na stvaranje umetnika i pedagoga koji će svojim koncertnim i nastavničkim aktivnostima ne samo muzički opismeniti talentovane pojedince, već kreirati specifičnu umetničku svest, koja će kao takva uticati, promeniti i oplemeniti širu društvenu zajednicu.

Nastava je organizovana na dvanaest odseka: kompozicija, dirigovanje, solo pevanje, klavir, gudački instrumenti, duvački instrumenti, muzikologija, opšta muzička pedagogija, poliinstrumentalni, etnomuzikologija i kamerna muzika. Na svim nivoima studija realizuje se 25 različitih studijskih programa.

SMEROVI – FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Kompozicija
 • Dirigovanje
 • Solo pevanje
 • Klavir
 • Gudački instrumenti (violina, viola, violončelo, kontrabas)
 • Duvački instrumenti (flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon/tuba)
 • Poliinstrumentalni (harfa, orgulje, udaraljke, gitara, čembalo)
 • Muzikologija
 • Etnomuzikologija
 • Muzička pedagogija
 • Muzička teorija
 • Džez i popularna muzika

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godine)

 • Kompozicija (4 mesta)
 • Izvodjačke umetnosti (78 mesta)
 • Nauka o muzičkoj umetnosti (51 mesto)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Kompozicija (3 mesta)
 • Izvođačke umetnosti (29 mesta)
 • Etnomuzikologija (4 mesta)
 • Muzikologija (4 mesta)
 • Muzička pedagogija (5 mesta)
 • Muzička teorija (5 mesta)

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Izvođačke umetnosti (42 mesta)
 • Nauke o muzičkoj umetnosti (10 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji nemaju završenu srednju muzičku školu ili opšteobrazovnu srednju školu, moraju da polože dopunske ispite, da bi stekli pravo polaganja ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidati polažu ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Ispit se razlikuje za svaki studijski program.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 120.000 dinara za sve studijske programe osim za studijski program Džez i popularna muzika gde je školarina 80.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 2.400 evra.

BROJ MESTA – FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Kompozicija 
2
2
4
Dirigovanje
2
2
Solo pevanje
5
 1 6
Klavir
15
5
20
Gudački instrumenti
16
4
20
Duvački instrumenti
8
8
Poluinstrumentalni 7  – 7
Muzikologija 9  1 10
Etnomuzikologija 8 2 10
Muzička pedagogija 13 2 15
Muzička teorija 10 2 12
Džez i popularna muzika 16 16
UKUPNO 111 19 130

Fakultet muzičke umetnosti – Vračar – Beograd
Beograd, Vračar
Kralja Milana 50
011 2659 466, 011 2659 887
www.fmu.bg.ac.rs

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top