Mona Wellness priča u dvoje

Iskra

Iskra

Beograd, Palilula
Bulevar Despota Stefana 13
011 3337 460
[email protected]

  • Iskra je nevladina, neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu. Udruženje je osnovano u maju 2008. godine sa željom da se napravi konkretna, efikasna i dugoročna promena u srpskom društvu.  Želeli smo da pružimo pomoć kome:

–  je najpotrebnija
– se takva vrsta pomoći inače ne pruža
– da broj ljudi kome se pomoć pruža pređe kritičan prag kako bi se promena u društvu osetila

  • Tako smo odlučili da se bavimo obrazovanjem jer smatramo da je edukacija ključ za uspeh u bilo kom polju, a decom bez roditeljskog staranja jer smatramo da im neformalni vidovi obrazovanja nisu dostupni a da čine grupu kojoj je ova vrsta pomoći najpotrebnija. Čineći znanje i veštine dostupnim deci i mladiima ohrabrujmeo ih da postanu svesni svoje moći i mogućnosti aktivnog učestvovanja u društvenom životu Srbije.

  • Iskra želi da pruži bolje uslove za obrazovanje deci u Srbiji, a posebno onima koji nemaju, ili imaju ograničen pristup obrazovanju. Smatramo da obrazovanje ima dugoročno ključnu ulogu u poboljšanju životnog standarda  kako pojedinca tako i čitavog društva. Iskra široko definiše obrazovanje, kroz isticanje značaja jezika, umetnosti i kulture, nauke, ekoloških tema, novih tehnologija, ljudskih prava kao i razvoja kreativnosti, mašte i kritičkog mišljenja u samom procesu učenja.

  • Iskra će takođe pokušati da podigne nivo svesti o položaju marginalizovane dece u našem društvu.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top