Naslovna » Aktuelno » Isplata penzija za primaoce iz Srbije

Isplata penzija za primaoce iz Srbije

RoditeljSrbija.com redovno i blagovremeno obaveštava svoje čitaoce kada će biti isplata penzija.

isplata-penzija

Penzija
Penzija je mesečna novčana naknada i druge beneficije na koje pojedinac stiče pravo po osnovu osiguranja za slučaj starosti, invalidnosti i smrti, a pod uslovima utvrđenim zakonom.

Penzije se isplaćuju i posthumno u slučajevima kada naslednici i druge materijalno zavisne osobe nisu u stanju da se samostalno izdržavaju. Tako da u zavisnosti od uslova pod kojima je stečena, penzija može biti starosna, invalidska ili porodična.
DETE može biti korisnik prava na porodičnu penziju:

Bezuslovno do 15. godine

Ako je na školovanju u srednjoj školi do 20.godine života.

Ako je na školivanju u visokoj školskoj ustanovi do 26. godine života.

Pravo na porodičnu penziju detetu može biti produženo zbog nesposobnosti za samostalan život i rad, privremeno ili trajno, ako se o tome izjasni nadležni organ veštačenja.

Privatni fondovi
Tradicionalno, penzijski fond je u domenu državnih izdataka, ali se liberalizacijom tržišta usluga sve više uključuju privatni fondovi osiguranja.

To znači da osoba uplaćuje izvesnu sumu novca tokom svog radnog staža, a onda, kada ode u penziju dobija materijalnu nadoknadu na osnovu tih doprinosa. Osim novčane nadoknade, penzioneri mogu imati i druge povlastice, kao što je, na primer, pravo na manju cenu voznih karata u gradskom prevozu.

Pravo na starosnu penziju mogu ostvariti osiguranici u 2018:

Muškarac: sa 65 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina  (Prevremena starosna penzija)

Žena: sa 62 godinom života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Sa 38 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četiri meseca života (Prevremena starosna penzija).

Pripadnici oba pola sa 45 godina staža osiguranja, bez obzira na starost.

Pravo na invalidsku penziju

Pravo na invalidsku penziju može se ostvariti kada se utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti do godina života potrebnih za ostvarivanje prava na starosnu penziju:

  • ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, bez obzira na dužinu staža
  • ako je invalidnost posledica bolesti ili povrede van posla, potrebno je najmanje pet godina staža

Izuzetak su osiguranici kod kojih je invalidnost nastala pre 30. godine života:

  • do 20 godina potrebna je najmanje jedna godina staža osiguranja
  • do 25 godina – dve godine staža osiguranja
  • do 30 godina – tri godine staža osiguranja

Zakon propisuje kontrolni pregled u roku do tri godine, izuzetak su stariji od 58 godina i oni čije dijagnoze ne ukazuju da će radna sposobnost biti poboljšana. Zahtev za kontrolu šalje se po službenoj dužnosti, uz poziv i obaveštenje koju dokumentaciju treba pripremiti. Ukoliko se lice ne odazove pozivu ili neopravdano izostane, obustavlja se isplata penzije.

Datumi isplate penzija…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top