Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Mašinski fakultet – Palilula – Beograd

Mašinski fakultet – Palilula – Beograd

fakultet

 

Počev od školske 2005/06. godine, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu studije se izvode po novim, savremenim nastavnim planovima i programima, usklađenim sa međunarodnim standardima obrazovanja (Bolonjska deklaracija). Novi model studija se zasniva na sistemu ESPB (evropski sistem prenosa bodova). Svi predmeti su jednosemestralni i ima ih minimalno pet i maksimalno sedam po semestru.

Danas je Mašinski fakultet jedna od najznačajnijih ustanova u mašinskom obrazovanju. Studijski programi koncipirani su po uzoru na svetske i evropske sisteme. Nastava se izvodi u skladu sa Bolonjskom konvencijom, što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi. Nastava se izvodi kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Svake godine diplomira oko 400 studenata, a trenutno ih oko 3000 studira na fakultetu.

SMEROVI – MAŠINSKI FAKULTET

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 GODINE)

  • Mašinsko inženjerstvo

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (2 godine)

  • Mašinsko inženjerstvo (416 mesta)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

  • Mašinsko inženjerstvo (50 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – MAŠINSKI FAKULTET

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit polaže se iz predmeta Matematika.

Osobe sa hendikepom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 66.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.800 evra.

BROJ MESTA – MAŠINSKI FAKULTET

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Mašinsko inženjerstvo
520
20
540
UKUPNO 520 20 540

Mašinski fakultet – Palilula – Beograd
Beograd, Palilula
Kraljice Marije 16
011 3370 339, 011 3370 350
www.mas.bg.ac.rs

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top