Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Naknada troškova boravka u vrtiću za decu bez roditeljskog staranja

Naknada troškova boravka u vrtiću za decu bez roditeljskog staranja

samo-deteNaknada troškova boravka u vrtiću za decu bez roditeljskog staranja – Beograd

Za decu bez roditeljskog staranja koja su smeštena u ustanove socijalne zaštite, zahtev podnosi ustanova socijalne zaštite. Uz popunjen obrazac zahteva prilažu se i sledeća dokumenta:

•    Akt ustanove socijalne zaštite o smeštaju u ustanovu;
•    Potvrda predškolske ustanove o upisu deteta.
Za decu bez roditeljskog staranja koja su smeštena u starateljsku ili hraniteljsku porodicu, zahtev podnosi staratelj, odnosno hranitelj, a pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi može se ostvariti pod uslovom da je za dete ostvareno pravo na dečji dodatak.
Uz popunjen obrazac zahteva prilažu se sledeća dokumenta:
•    Rešenje nadležnog organa starateljstva o smeštaju u hraniteljsku, odnosno starateljsku porodicu;
•    Rešenje o ostvarenom pravu na dečji dodatak za dete smešteno u hraniteljsku, odnosno starateljsku porodicu;
•    Potvrda predškolske ustanove o upisu deteta.
Pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, priznaje se od dana podnetog zahteva do isteka tekuće godine.

Zahtevi za priznavanje prava na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, podnose se u Sekretarijatu za socijalnu i dečju zaštitu, 27. marta 43 -45.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top