Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Pravoslavni bogoslovski fakultet – Palilula – Beograd

Pravoslavni bogoslovski fakultet – Palilula – Beograd

Pravoslavni bogoslovski fakultet – Palilula – Beograd

Danas na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu studira više od 1.800 studenata oba pola koji se osposobljavaju za sveštenički, veroučiteljski poziv i naučni rad u oblasti teologije. Na Fakultetu predaje 47 nastavnika i saradnika, od toga 33 doktora nauka. U predavačkom sastavu zastupljeni su i ugledni arhijereji naše Crkve, sveštenici, monasi. Studijski planovi i programi u potpunosti su usaglašeni sa aktuelnim Zakonom o visokom školstvu i Bolonjskim procesom. Nastava je organizovana po modelu: osnovne akademske studije u trajanju od 8 semestara (240 ESPB bodova), master studije u trajanju od 2 semestra (60 ESPB bodova) i doktorske studije u trajanju od 6 semestara (180 ESPB bodova).

Pored opšteg programskog jezgra, studenti se, u skladu sa svojim afinitetima, opredeljuju i za određeni broj izbornih predmeta – biblijskih, patroloških, sistematskih, crkveno-istorijskih, filosofskih ili praktičnih disciplina. Plan osnovnih studija predstavlja kombinaciju teorijskih i primenjenih znanja koja može zadovoljiti i potrebe onih studenata koji žele da se bave naukom ili predavačkom delatnošću u duhovnim školama, ali i onih koji bi stečena znanja primenili u pastirskoj ili katihetskoj (veroučiteljskoj) službi.

Ovde svoja teološka znanja mogu produbljavati i pripadnici drugih konfesija, uz saglasnost jerarhije SPC. Fakultet neguje intenzivnu saradnju sa nizom renomiranih teoloških ustanova u svetu, kao što su bogoslovski fakulteti Aristotelovog univerziteta u Solunu i Nacionalnog i Kapadistrijskog Univerziteta u Atini, duhovne akademije u Moskvi i Petrogradu, Lateranski univerzitet u Rimu, teološki fakulteti u Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj, SAD, kao i u zemljama regiona.

Fakultet u svom sastavu ima dva internata (za mladiće i devojke), a njegovi studenti imaju pravo da konkurišu za mesto i u drugim domovima i da koriste usluge studentskih menzi.

SMEROVI – PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  •   Bogoslovsko-katihetski program
  •   Bogoslovsko-pastirski program

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godinа)

  • Teologija (75 mesta)
  • Religiologija (25 mesta)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

  • Teologija (4 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju, potrebno je da imaju blagoslov nadležnog episkopa i lekarsko uverenje o tome da je sposoban za studije. Rangiranje se vrši preko uspeha iz srednje škole i uspeha na prijemnom ispitu.

Prijemni ispit se polaže iz:

  • Poznavanja osnova bogoslovlja (40 pitanja)
  • Testa opšte informisanosti (20 pitanja)

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 105.000 dinara

Školarina za strane državljane iznosi 1.000 evra.

BROJ MESTA – PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Bogolsovsko-katihetski program
90
45
135
Bogoslovsko-pastirski program
60
35
95
UKUPNO 150 80 230

Srce ove visoke duhovne škole svakako je hram sv. Jovana Bogoslova, u kome se svakodnevno odvija pun krug bogosluženja (jutrenje, večernje, povečerje, časovi), a subotom, nedeljom i praznikom služi se i sveta Liturgija, na koju rado dolaze i studenti sa drugih fakulteta. Mladi teolozi na službama poju za pevnicom, pomažu sveštenoslužiteljima, a oni koji imaju sveštenički i sveštenomonaški čin služe zajedno sa svojim profesorima. Nastava se odvija u moderno opremljenim amfiteatrima, slušaonicama i kabinetima u zgradi na Karaburmi podignutoj 1995. godine isključivo iz sopstvenih izvora i donacija Crkve.

Pravoslavni bogoslovski fakultet – Palilula – Beograd
Beograd, Palilula
Mije Kovačevića 11b
011 2762 732, 011 2762 958
www.bfspc.bg.ac.rs

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top