Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Aktuelno » PREDSTAVLjANjE PROJEKTA PRIMENjENA MUZIKA ZA MUZEJE

PREDSTAVLjANjE PROJEKTA PRIMENjENA MUZIKA ZA MUZEJE

Primenjena muzika za muzeje: Slučaj muzeja nauke i
tehnike u Beogradu, naziv je naučno-umetničkog projekta koji je pokrenuo Centar za
primenjenu muziku – Beograd, uz podršku Muzeja nauke i tehnike – Beograd i Zavoda za
proučavanje kulturnog razvitka, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja
Republike Srbije.
Projekat se bavi razvojem pod-žanra primenjene muzike kroz komponovanje originalne
permanentne primenjene muzike za stalnu postavku Muzeja nauke i tehnike u Beogradu,
ispitivanjem integracije muzičke kompozicije sa prostorom i eksponatima, kao i
istraživanjem njenog uticaja na posetioce muzeja i razvoj publike.
Na konferenciji su prisustvovali Aleksandar Vl. Marković, predsednik Centra za primenjenu
muziku, Rifat Kulenović, direktor Muzeja Nauke i tehnike, i Marko Krstić, direktor Zavoda za
proučavanje kulturnog razvitka, koji su potpisali protokol o poslovno tehničkoj saradnji i
prisutne predstavnike medija upoznali sa inovativnim aspektima projekta i njegovim
potencijalima.
Istraživanje uticaja primenjene muzike na muzejske posetioce osmišljeno je kao pilot
projekat koji treba da izmeri efekte primenjene muzike za muzeje na razvoj muzejske
publike u Muzeju nauke i tehnike, što bi moglo da doprinese kreiranju održivog modela
razvoja muzejske publike u svim muzejima. Istraživanje efekata muzike na doživljaj muzejske
publike sprovešće se pre i posle uvođenja muzike u vidu intervjua i ankete u štampanoj i
digitalnoj formi. Originalnu muziku za tri stalne postavke muzeja komponovaće Aleksandar
Vl. Marković, istoričar umetnosti i autor primenjene muzike za brojne izložbe, kompozitorka
Misha Cvijović i mladi kompozitor Dušan Đorđević, koji će svojim iskustvom i primenom
metodologije komponovanja permanentne muzike za muzeje i galerije, doprineti daljem
razvoju ovog pod-žanra primenjene muzike.
Istraživački projekat u Muzeju nauke i tehnike je jedinstven po tome što će se po prvi put
istražiti uticaj specijalno komponovane primenjene muzike na sadržaj i eksponate muzeja.
Do sada je u svetu sprovedeno par istraživanja, ali samo o uticaju popularne klasične
muzike, već komponovane za druge namene. Koliko je ideja inovativna govori i činjenica da
je već formiran evropski konzorcijum od 12 partnera iz 7 zemalja koji želi da primeni koncept
permanentne primenjene muzejske muzike uz testiranje njenog uticaja na publiku u 5
evropskih muzeja.
Za Muzej nauke i tehnike biće komponovano 3 kompozicije za 3 prostorno odvojena
segmenta muzeja. Svaka kompozicija će biti komponovana prosečnom dužinom obilaska
određenog segmenta i staln e postavke muzeja. Glavna stalna postavka u galeriji Aleksandar

Despić, u najvećem prostoru muzeja imaće najdužu kompoziciju (oko 45 minuta), postavka
Galerija igračaka oko 15 minuta, i stalna postavka Naučna igraonica oko 15 min.
Projekat u saradnji sa Muzejem nauke i tehnike će omogućiti da se pripremi i razvije novi
koncept primenjene muzike za muzeje koji će biti adekvatan za prezentaciju stalne postavke
muzeja. Ovim projektom će se muzički prezentovati Muzej nauke i tehnike kao jedan od
prvih muzeja u svetu koji će imati svoju permanentnu muziku i zvučnu sliku koja, kao i
primenjena muzika za film ili pozorište, ima ulogu da utiče na raspoloženje i osećanja
posetilaca, ali gde je glavni fokus na povezivanju prostora, eksponata i posetioca u
jedinstvenu sinestezijsku celinu.
Inovativnost projekta ”Primenjena muzika za muzeje: slučaj Muzeja nauke i tehnike u
Beogradu” Centra za primenjenu muziku ogleda se u potpuno novoj zvučnosti muzeja u
formi permanentne komponovane muzike na sadržaj stalne muzejske postavke koja će da
ozvuči ceo muzej i stalnu postavku i da joj udahne novu dimenziju delovanja na publiku.
Projekat je počeo u 15. jula i završava se u decembru kada će biti predstavljeni rezultati.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top