Naslovna » Aktuelno » Refundacija zdravstvenih usluga

Refundacija zdravstvenih usluga

Refundacija zdravstvenih usluga

Često se dešava da zdravstvena ustanova nije u mogućnosti da pruži određenu zdravstenu uslugu osiguraniku u adekvatnom roku od 30 dana. Ako vam se to desi, moguće rešenje je – refundacija.

Refundacija

Zdravstvene usluge koje zdravstvena ustanova vama ili vašem detetu ne može da pruži u roku od 30 dana možete da obavite u drugoj ustanovi. Nakon toga, možete tražiti da vam se izvrši refundacija troškova. zdravstvenog osiguranja. Mogućnost refundacije postoji za zdravstvene usluge kao što su:

  • laboratorijske analize,
  • rentgen,
  • ultrazvučni i drugi pregledi,
  • medicinska rehabilitacija i
  • drugi specijalistički i dijagnostički pregledi.

Izuzetak kada je u pitanju refundacija predstavljaju zdravstvene usluge za koje je propisano utvrđivanje lista čekanja:

  • MR i CT dijagnostika,
  • koronarografija srca,
  • revaskularizacija miokarda Bypass hirurgijom,
  • ugradnja endoproteza kuka itd.

Takođe, izuzetak su i redovni kontrolni pregledi (na tri, četiri, šest meseci, godinu dana…), kao i neophodne dijagnostičke i laboratorijske analize potrebne za taj pregled. Redovne kontrolne preglede i uz njih neophodne dijagnostičke i laboratorijske analize, ustanova je dužna da pruži do roka u kojem je doktor tražio pregled. Taj rok može biti i duži od 30 dana.

Refundacija – obavezna dokumentacija

Da biste ostvarili pravo na refundaciju, neophodno je da vam zdravstvena ustanova koja nije u mogućnosti da u roku od 30 dana pruži potrebnu zdravstvenu uslugu, izda potvrdu o nemogućnosti pružanja te usluge (obrazac PZ), ili da vam na uputu upiše i overi pečatom datum zakazanog pregleda. Nakon dobijanja te potvrde, možete tu zdravstvenu uslugu o svom trošku potražiti u nekoj privatnoj ustanovi. Na kraju možete taj novac refundirati od svog zdravstvenog osiguranja.

Zahtev za refundaciju podnosi se u matičnoj filijali RFZO. Zahtev se podnosi na obrascu REF1 koji se dobija u filijali. Uz zahtev se prilaže potvrda o nemogućnosti pružanja usluge (obrazac PZ) i kompletna medicinska i računska dokumentacija.

Ukoliko filijala utvrdi da je zahtev za refundaciju osnovan, biće vam izvršena refundacija u visini stvarnih troškova.

Kontakt informacije o filijalama RFZO možete naći OVDE.

Izvor informacija: Republički fond za zdravstveno osiguranje.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top