Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Regresiranje troškova zimovanja dece iz predškolskih ustanova Beograd

Regresiranje troškova zimovanja dece iz predškolskih ustanova Beograd

letnji_kamp

Regresiranje troškova zimovanja dece iz predškolskih ustanova Beograd

Član 34.
Korisniku usluga koji ispunjava uslove za priznavanje prava na regresiranje troškova odmora i rekreacije, pored obaveznog učešća u iznosu od 50% stvarnih troškova odmora i rekreacije, preostali deo pojedinačnog učešća u stvarnim troškovima odmora i rekreacije, utvrđuje se procentualno u odnosu na ostalih 50% stvarnih troškova odmora i rekreacije, prema skali iz člana 17. ovog pravilnika.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnici usluga čije je učešće 72,8%, plaćaju ceo iznos stvarnih troškova odmora i rekreacije.

Član 35.
Uz zahtev za ostvarivanje prava na regresiranje troškova odmora i rekreacije, korisnik usluga prilaže rešenje o ostvarenom pravu na regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi.

Član 36.
Pravo na regresiranje troškova odmora i rekreacije dete može da ostvari jedanput u toku radne godine.

Član 37.
Obračun sredstava za regresiranje troškova odmora i rekreacije dece, predškolska ustanova dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove obrazovanja i dečje zaštite.

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top