Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Rektorat Univerziteta umetnosti – Stari grad – Beograd

Rektorat Univerziteta umetnosti – Stari grad – Beograd

fakultet

Rektorat Univerziteta umetnosti – Stari grad – Beograd

Beograd, Stari grad
Kosančićev venac 29
011 2625 166

Univerzitet umetnosti je samostalna visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta umetnosti i drugim opštim aktima.

Osnivač Univerziteta umetnosti je Republika Srbija.

Univerzitet umetnosti posluje pod nazivom:

Univerzitet umetnosti u Beogradu.

Naziv Univerziteta umetnosti na engleskom jeziku je:

University of Arts in Belgrade

Sedište Univerziteta umetnosti je u Beogradu – Opština Stari grad, ulica Kosančićev

venac 29.

Univerzitet umetnosti je upisan u sudski registar kod Trgovinskog suda u Beogradu pod brojem registarskog uloška 5‐410‐00 (rešenje Okružnog privrednog suda u Beogradu o upisu u registar ustanova od 6.05.1971. godine).

Matični broj Univerziteta umetnosti je: 07003188

PIB: 100062526.

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, za ovlašćeno lice Univerziteta umetnosti za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, određeno je službeno lice Olga Stanković, generalni sekretar

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top