Naslovna » Vrtići » Državni vrtići » Spisak vrtića Novi Beograd

Spisak vrtića Novi Beograd

Spisak vrtića Novi Beograd

vrtici

Predškolska ustanova 11. april
Narodnih heroja 12a, Novi Beograd
telefon 2603 042, 2603 766, 2692 231
Centralna upisna komisija: 2609-017
www.11april-nbgd.edu.rs
e-mail: [email protected]

Upis dece
Rad sa decom predškolskog uzrasta na Novom Beogradu počinje 1951. Danas je to najveća predškolska ustanova na teritoriji Beograda.

Predškolska ustanova „11. april” funkcioniše u okviru 38 vrtića, koji se nalaze na Novom Beogradu. Ustanovu pohađa 8000 mališana u okviru jaslenih i vrtićkih grupa. Ustanova raspolaže sa 32 namenski građenim objektom, od kojih su 21 kombinovani (jasle i vrtić), 10 objekata namenjeni deci vrtićkog i 2 objekta namenjeni deci jaslenog uzrasta. Pored navedenih namenskih objekata koristi se i prostor u 5 depadanasa (vrtić „Švrća”), kao i u adaptiranom poslovnom prostoru (vrtić „Đurđevak”). U okviru Ustanove organizovane su razvojne grupe za decu sa smetnjama u razvoju (u vrtiću „Pčelica”) i 15 grupa za decu na bolničkom lečenju u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić”.
Ustanova je verifikovana rešenjem Ministarstva prosvete i nauke br. 022-05-7/2011-07 od 11. aprila 2011. godine za obavljanje delatnosti.

Poseban vid podrške deci porodici, realizovaće se kroz aktivnosti Centra za podršku deci i porodici.
Vaspitno obrazovni rad realizuju u jaslama medicinske sestre vaspitači, a sa decom u vrtićkim grupama vaspitači. U okviru Ustanove realizuje se rad i u razvojnim grupama, sa decom sa smetnjama u razvoju, u kojima rade defektolozi vaspitači, kao i rad sa decom sa smetnjama u razvoju u okviru redovnih vaspitnih grupa – inkluzivni program. Tim stručnih saradnika i saradnika brine o unapređenju svih segmenata rada Ustanove.

Posebno se neguje rad u malim grupama u kojima deca sarađuju, upoznaju sebe i druge, samostalno dolaze do zaključaka, istražuju i eksperimentišu, uspostavljaju prve socijalne odnose. U vrtićima Novog Beograda se pored redovnih programa, sprovode i posebni i specijalizovani programi. Izlazeći u susret potrebama dece i porodice nudimo programe koji se oslanjaju na individualne potrebe i sklonosti dece. Tradicionalnim manifestacijama, deca predškolskog uzrasta postaju aktivni učesnici života šire društvene zajednice, razvijaju toleranciju, osetljivost za potrebe drugih, poštovanje različitosti.

Podržavanjem otvorenog pristupa u vaspitno-obrazovnom procesu, svaki vrtić kreira uslove i razvijati oblike i načine rada (radionice, igraonice, akciono istraživanje, timski rad) koji kod dece i odraslih bogate i proširuju iskustvo i podstiču kreativnost.

Planiranim proširivanjem i usavršavanjem delatnosti izlazimo korak ispred, a bogatstvom ponude programa i usluga koncipiramo vrtić kao prvi i najvažniji deo životnog ciklusa. Na ovaj način pružamo porodici, sigurnu podršku uz puno poštovanje prava i najboljeg interesa deteta.

Oblici rada sa decom:
– celodnevni boravak jasle, vrtić
– pripremni predškolski program – celodnevni i četvoročasovni
– rad sa decom na bolničkom lečenju – Institut za majku i dete
– individualizovani rad sa decom u porodici – Bebi servis

Vrtići…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top