Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Studentski domovi » Studentski centar Bor

Studentski centar Bor

studentski-centar-bor

Studentski centar Bor

19210 Bor
Kralja Petra I 14
030 433 521
www.studentskicentarbor.com

 

Konkurs za prijem studenata u dom

Studentski centar Bor je najveća ustanova ovog tipa u istočnoj Srbiji. Na raspolaganju su Vam 161 odlično opremljenih soba, od kojih su 148 dvokrevetne sobe i 13 jednokrevetnih soba, što ukupno daje 309 korisnika naših usluga. Od ovog broja 50 ležajeva odvojeno je u poseban internatski deo za korisnike učeničkog smeštaja.

Studentski Centar Bor osnovan je odlukom od 1.2.1962. godine pod nazivom “Ustanova Studentskog Standarda, Studentski Dom u Boru”. Odlukom Vlade Republike Srbije o izmenama mrežže ustanova studentskog standarda i o organizovanju ove ustanove, osnivačka prava prelaze na Republiku Srbiju. Takođe se utvrđuje 1.2.1993.god. kao dan Studentskog Centra u Boru.

SC Bor je na današšnju lokaciju preseljen 1977. godine. Tada izgrađena zgrada je omogućila studentima bolje uslove stanovanja i do danas je jedna od najlepšših zgrada u Boru. Studentski dom se nalazi na lokaciji koja je podjednako udaljena od svih važžnih ustanova u gradu. Okolina doma je ustvari najveća oaza zelenila u gradu i obuhvata terene na kojima stanari doma mogu da se rekreiraju u slobodno vreme. Ustanova Studentski Dom konstantno napreduje i trudi se da zadovolji sve potrebe studenata.

Pravo na smeštaj u ustanovi za smeštaj studenata, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studira.

Pravo na smeštaj u ustanovi mogu da ostvare i strani državljani pod istim uslovima kao i za domaće studente, osim uslova za državljanstvo.

Pored studenata, pravo na smeštaj imaju i učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije u čije prebivalište nije u sedištu škole koju pohađaju.

Pravo na smeštaj i ishranu u centru imaju i učenici koji imaju državljanstvo država u regionu, pod istim uslovima, osim uslova koji se odnosi na državljanstvo Republike Srbije.

Ispunjavanje uslova za prijem u ustanovu kandidati dokazuju odgovarajućom originalnom dokumentacijom, odnosno overenim fotokopijama.

Konkurs za prijem studenata u dom

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top