Naslovna » Tag Archives: smerovi (strana 16)

Tag Archives: smerovi

Šumarski fakultet – Čukarica – Beograd

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu ima tradiciju dugu 94 godine i predstavlja najstariju i najvišu visokoškolsku i naučnu instituciju u oblasti šumarstva, tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta, pejzažne arhitekture i hortikulture i ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa u Srbiji. Studije na Šumarskom fakultetu su koncipirane tako da, nakon njihovog završetaka, diplomirani inženjeri mogu ... Nastavak »

Pravni fakultet – Palilula – Beograd

  Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao deo jednog od najstarijih univerziteta na Balkanu, sa temeljima u prvoj polovini 19. veka, bio je uvek vodeća srpska i jugoslovenska obrazovna i naučna institucija u oblasti prava. Okupljao je vrhunske naučnike i vrsne predavače koji su obrazovali oko 50.000 diplomiranih pravnika i preko 2.000 magistara i doktora nauka. Studije ovog Fakulteta predstavljale ... Nastavak »

Mašinski fakultet – Palilula – Beograd

  Počev od školske 2005/06. godine, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu studije se izvode po novim, savremenim nastavnim planovima i programima, usklađenim sa međunarodnim standardima obrazovanja (Bolonjska deklaracija). Novi model studija se zasniva na sistemu ESPB (evropski sistem prenosa bodova). Svi predmeti su jednosemestralni i ima ih minimalno pet i maksimalno sedam po semestru. Danas je Mašinski fakultet jedna ... Nastavak »

Elektrotehnički fakultet – Palilula – Beograd

  Elektrotehnički fakultet obavlja svoju obrazovnu delatnost kroz  studijske programe, i to: programa osnovnih akademskih studije, jedan program master akademskih studija i jedan program doktorskih akademskih studija. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine) Softversko inženjerstvo Elektrotehnika i računarstvo (studenti sa elektrotehničkih odseka na kraju drugog semestra biraju jedan od ponuđenih odseka) Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije(smer Sistemsko inženjerstvo, smer Radio ... Nastavak »

Scroll To Top