Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Zdravstveni uslovi za upis u srednju školu

Zdravstveni uslovi za upis u srednju školu

Zdravstveni uslovi za upis u srednju školu

zdravstveni-uslovi-za-upis-u-srednju-skolu

Zdravstveni uslovi za upis u srednju školu

Posebni zdravstveni uslovi za upis učenika u prvi razred srednje škole iskazani su slovnim oznakama koje znače:

a1 – normalan vid na blizinu
a2 – normalan vid na daljinu
a3 – normalan vid na blizinu i daljinu bez nošenja korektivnih pomagala
a4 – normalan kolorni vid (raspoznavanje osnovnih boja)
a5 – normalan kolorni vid*
a6 – normalan stereoskopski vid
a7 – normalna širina vidnog polja
a8 – normalna adaptacija na tamu
b – normalan sluh
b1 – normalan sluh*
c1 – normalna funkcija ravnoteže
c2 – normalna funkcija ravnoteže*
d1 – normalna funkcija gornjih ekstremiteta
d2 – normalna funkcija donjih ekstremiteta
d3 – normalna funkcija kičmenog stuba
e – normalna funkcija kardiovaskularnog sistema
f – normalna funkcija respiratornog sistema
g – normalna funkcija nervnog sistema
h – normalna funkcija endokrinog sistema
i – normalna funkcija jetre
k – normalna funkcija bubrega
l – normalna funkcija hematopoeznog sistema
m – odsustvo alergijskih manifestacija
n – odsustvo hroničnih kožnih bolesti

Zdravstveni uslovi za upis u srednju školu

Radi jedinstvenog tumačenja i procenjivanja posebnih zdravstvenih uslova za upis učenika u prvi razred srednje škole školski lekari i lekari specijalisti treba da se pridržavaju sledećih kriterijuma:

a1 – normalan vid na blizinu: oštrina vida od 0,8 i više. Dovoljan je i monokularni vid.
Ova oštrina vida može se postići i nošenjem korektivnih pomagala.
a2 – normalan vid na daljinu: oštrina vida od 0,8 i više. Dovoljan je i monokularni vid.
Ova oštrina vida može se postići i nošenjem korektivnih pomagala.
a3 – normalan vid na blizinu i daljinu bez nošenja korektivnih pomagala: oštrina
vida od 0,8 i više koja se postiže bez upotrebe korektivnih pomagala na oba oka pojedinačno.
a4 – normalni kolorni vid (raspoznavanje osnovnih boja): crvena, zelena i plava.
a5 – normalni kolorni vid*: ispravno čitanje tablica po Ischiarai ili Stilling-u, ili testa
na ortho-rater-u sa ne više od jedne greške.
a6 – normalan stereoskopski vid: oštrina vida od 0,8 i više koja se postiže bez upotrebe
korektivnih pomagala na oba oka pojedinačno i postojanje stereoskopskog vida na orthorater-u.
a7 – normalna širina vidnog polja: širina vidnog polja koja odgovara širini vidnog
polja ispitivača – metodom konfrontacije ili širina vidnog polja od 60 stepeni nazalno
21 i 90 stepeni temporalno na svakom oku – peritestom po Becku na ortho-rater-u.
a8 – normalna adaptacija na tamu: potreban oftalmološki pregled – test na niktomatu po Schoberu ili skotoptikometru po Heinsius-u.

Napomena: Zbog jako strogog nivoa ispitivanja stereoskopskog vida i kolornog vida na ortho-rater-u, svi kandidati koji imaju ispade ovih funkcija moraju se proveriti testom na pseudoizohromatskim tablicama za ispitivanje kolornog vida (Ishiara, Stilling) i testovima za stereoskopski vid (Titmus, Lang, Randot). Ova se provera vrši pre definitivnog mišljenja, tj. saveta na nivou profesionalne orijentacije.

Oznaka sa zvezdicom (*) upućuje da je za ove obrazovne profile potreban kompletan oftalmološki pregled. Primer za to su obrazovni profili koji zahtevaju normalnu adaptaciju na tamu (stražari sa nošenjem oružja, radna mesta u rudarskoj jami i druga).

Zdravstveni uslovi za upis u srednju školu

b – normalan sluh: normalan sluh na nivou govorne komunikacije; kandidat može bez teškoća da komunicira sa svojom okolinom i da čuje zvučne signale i upozorenja na
opasnost.
b1 – normalan sluh*: kandidat čuje sve zvučne frekvencije od 1dB do 20dB. Oznaka sa zvezdicom (*) upućuje da je za ove obrazovne profile potrebna audiometrija.

c1 – normalna funkcija ravnoteže: kandidat može da se kreće bez teškoća. Neće se uzimati u obzir oštećenja čula i centra za ravnotežu koja nemaju uticaja na kretanje.
c2 – normalna funkcija ravnoteže*: oznaka sa zvezdicom upućuje da je za pojedine obrazovne profile potreban pregled specijaliste ORL i vestibularni test (u slučajevima
kada se rad u tom obrazovnom profilu obavlja na nezaštićenim visinama ili na tlu sa mogućnošću pada u jame, u iskope i slično).

d1 – normalna funkcija gornjih ekstremiteta: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova gornjih ekstremiteta do fizioloških amplituda.
d2 – normalna funkcija donjih ekstremiteta: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova donjih ekstremiteta do fizioloških amplituda.
d3 – normalna funkcija kičmenog stuba: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih delova kičmenog stuba do fizioloških amplituda.

e – normalna funkcija kardiovaskularnog sistema: podrazumeva normalan krvni pritisak, normalan EKG nalaz i odsustvo srčanih mana.

f – normalna funkcija respiratornog sistema: podrazumeva normalan funkcionalni nalaz na plućima.

g – normalna funkcija nervnog sistema: podrazumeva odsustvo epilepsije i drugih neuroloških poremećaja. U slučaju sumnje na neurološko oboljenje potreban je neurološki pregled.

h – normalna funkcija endokrinog sistema: funkcija endokrinih žlezda je u granicama normale.

i – normalna funkcija jetre: normalne vrednosti bilirubina i transaminaze.

k – normalna funkcija bubrega: normalan nalaz celokupnog pregleda urina.

l – normalna funkcija hematopoeznog sistema: leukociti, leukocitarna formula, eritrociti i trombociti su u normalnim granicama.

m – odsustvo alergijskih manifestacija: u anamnezi i izveštaju lekara školskog dispanzera nema podataka o alergijskim manifestacijama.

POLjOPRIVREDA, PROIZVODNjA I PRERADA HRANE…

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top