Promo Juli
Naslovna » Porodica (strana 49)

Porodica

Dete i osećaj krivice

Često viđamo naslove u novinama tipa: Osmogodišnji dečak živi sam sa bolesnom majkom, Dvanaestogodišnja devojčica čuva bolesnog oca, Dečak prosi na ulici i tako izdržava porodicu… Prepustiti osmogodišnjem ili dvanaestogodišnjem detetu da odluči o tome od čega će porodica da živi, da li bi majka trebalo da prihvati ponuđeni smeštaj i da li mlađa braća i sestre idu redovno u ... Nastavak »

Šta je znakovni jezik?

Pogledajmo oko sebe i videćemo da se lako sporazumevamo na mnogo načina, bez upotrebe glasa. Klimamo glavom – što znači “da”, odmahujemo glavom – što znači “ne”, spustimo ramena – što znači “ne znam”. Ovo radimo svaki dan, a da toga nismo svesni. Ako nas neko pita kuda da ide, uperićemo prstom da bi pokazali smer, stavićemo prst preko usana ... Nastavak »

Ko su gluvi i nagluvi ljudi?

Među nama živi mnogo ljudi sa različitim stepenom oštećenja sluha, koje i ne primećujemo. Shvatimo to tek kad započnemo razgovor sa njima i čujemo da imaju monoton glas koji teško razumemo. Čujući ljudi teško razumeju kako je to biti gluv. Misle da gluvi žive u svetu tišine, da ne čuju muziku, govor i druge zvuke oko sebe, što ih navodi ... Nastavak »

Sporazumevanje gluvih

Način sporazumevanja gluvih se razlikuje od čujućih. Sporazumevanje gluvih Gluvi se međusobno najčešće sporazumevaju u svom jeziku, na primer Srpskom znakovnom jeziku… Sa čujućima je sporazumevanje otežano. Gluvi čujuće lako odbacuju, ako se ne potrude da govore polako, razgovetno, jednostavno i pravilno. Sa čujućima se lako sporazumevaju preko tumača, pismeno ili govorom. Pri sporazumevanju sa gluvima, bitno je da smo ... Nastavak »

Porodični zakon-Imovinski odnosi

Osmi deo Porodični zakon-Imovinski odnosi I. IMOVINSKI ODNOSI SUPRUŽNIKA 1. Posebna imovina Sticanje Član 168. (1) Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu. (2) Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu. Upravljanje i raspolaganje Član 169. Svaki ... Nastavak »

Porodični zakon-Izdržavanje

Sedmi deo Porodični zakon-Izdržavanje I. IZDRŽAVANjE SUPRUŽNIKA Ko ima pravo na izdržavanje Član 151. (1) Supružnik koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog supružnika srazmerno njegovim mogućnostima. (2) Nema pravo na izdržavanje supružnik koji je u vreme sklapanja ništavog ili rušljivog braka znao za uzrok ništavosti odnosno rušljivosti. (3) Nema ... Nastavak »

Porodični zakon – Starateljstvo

Šesti deo Porodični zakon – Starateljstvo I. STAVLjANjE POD STARATELjSTVO Ko se stavlja pod starateljstvo Član 124. Pod starateljstvo se stavljaju dete bez roditeljskog staranja (maloletni štićenik) ili punoletno lice koje je lišeno poslovne sposobnosti (punoletni štićenik). Odluka o stavljanju pod starateljstvo Član 125. (1) Odluku o stavljanju pod starateljstvo donosi organ starateljstva. (2) Odluka o stavljanju pod starateljstvo obavezno sadrži ... Nastavak »

Porodični zakon – Hraniteljstvo

Peti deo Porodični zakon – HRANITELjSTVO ZASNIVANjE HRANITELjSTVA Nadležnost Član 110. (1) Hraniteljstvo se zasniva odlukom organa starateljstva. (2) Organ starateljstva može zasnovati i povremeno hraniteljstvo. (3) Ministar nadležan za porodičnu zaštitu propisuje bliže uslove za zasnivanje hraniteljstva. Opšta podobnost hranjenika Interes hranjenika Član 111. Hraniteljstvo se može zasnovati ako je to u najboljem interesu deteta. Maloletstvo hranjenika Član 112. (1) ... Nastavak »

Scroll To Top