Naslovna » Deca » Deca » Nasilje u porodici

Nasilje u porodici

Nasilje u porodici nije privatna stvar te porodice!

stop-nasilju-u-porodici

Učinioci nasilja mogu biti i muškarci i žene
Najčešće žrtve nasilja su osobe ženskog pola
Najčešći učinioci lica muškog pola
Nasilje nad ženama ne ugrožava samo žene
Muškarci i dečaci mogu takođe biti žrtve nasilja

Učinioci nasilja mogu biti i muškarci i žene, ali je rodna dimenzija u porodici njegova suštinska karakteristika.
Prema pristupačnim podacima o stanju, kretanju i obeležjima pojave nasilja u porodici u Republici Srbiji, najčešće žrtve nasilja su osobe ženskog pola, različitog životnog doba i porodičnog statusa, a najčešći učinioci lica muškog pola u statusu aktuelnih ili bivših bračnih ili vanbračnih odnosno intimnih partnera.

Nasilje nad ženama u porodici dešava se u svim socioekonomskim grupama i svim kulturama. Nasilje nad ženama u značajnoj meri narušava i onemogućava ženama da koriste ljudska prava, posebno fundamentalna prava na život, bezbednost, slobodu, dostojanstvo i fizički i psihički integritet.

Nasilje nad ženama ne ugrožava samo žene već predstavlja pretnju društvu kao celini, te zahteva odgovarajući odgovor društva. Određene grupe žena su u većoj meri izložene rizicima od fizičkog, seksualnog i psihičkog nasilja, zanemarivanja i nemarnog postupanja i eksploatacije unutar porodice i van nje. Većem riziku od viktimizacije nasiljem posebno su izložene žene koje pripadaju manjinskim grupama, žene sa invaliditetom, devojčice, izbegle i raseljene žene, migrantkinje, žene koje žive u siromaštvu, posebno u seoskim i udaljenim sredinama, žene u institucijama ili u pritvoru, žene sa psihički izmenjenim ponašanjem, žene drugačije seksualne orijentacije, žene zavisne od alkohola, droge i medikamenata, starije žene, žene povratnice i druge.

Pored toga što je nasilje nad ženama, uključujući i nasilje u porodici prepoznato kao specifičan rodni fenomen, značajno je razviti razumevanje da muškarci i dečaci mogu takođe biti žrtve nasilja u porodici i da to nasilje takođe zahteva adekvatnu reakciju.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top