Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Ostvarivanje prava na republički dečiji dodatak

Ostvarivanje prava na republički dečiji dodatak

ostvarivanje-prava-na-republicki-deciji-dodatak

Preuzmite Zahtev za ostvarivanje prava na republički dečiji dodatak

1. fotokopije izvoda iz Matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
2. fotokopija uverenja o državljanjstvu Srbije za podnosioca zahteva;
3. fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopije prijava prebivališta;
4. fotokopija overene zdravstvene knjižice za podnosioca zahteva;
5. potvrda o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva (neto prihodi);
6. potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta);
7. poresko uverenje za sve članove domaćinstva iz mesta prebivališta i mesta rođenja o imovinskom stanju domaćinstva;
8. potvrda o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola)
9. dokazi o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnjih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i dr.)
10.* potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje
11.* akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju
12.* akt o produženju roditeljskog prava
13.* dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove)
14.* dokazi o nezaposlenosti (uverenje i radna knjižica)
15.* dokazi o starateljstvu ili hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva)
16.* fotokopiju kartice tekućeg računa (obe strane)
* Prilozi označeni zvezdicom dostavljaju se samo u slučaju dokazivanja tih statusa.

Uvećani cenzus podrazumeva samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje deteta ometenog u razvoju za koje je donet akt o razvrstavanju, a koje nije smešteno u stacionarnu ustanovu.

Isplata dečjeg dodatka…>>

Obnavljanje zahteva za ostvarivanje prava na republički dečiji dodatak…>>

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top