Mona Wellness priča u dvoje

Familia

Familia

Beograd, Vračar
Njegoševa 41

011 3346 836
[email protected]
www.familia.org.rs

Asocijacija za alternativno staranje o deci

  • Familia je nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija koja, kroz razvijenu saradničku mrežu, deluje na nivou republike Srbije, sa ciljem obezbeđivanja porodičnog zbrinjavanja dece bez odgovarajućeg roditeljskog staranja inicirajući, razvijajući i afirmišući različite i sveobuhvatne modele podrške deci, biološkoj i alternativnoj porodici kao i profesionalcima, a u skladu sa najboljim interesima deteta.

Vrednosti koje nas vode u radu su: poverenje, posvećenost, inicijativnost i profesionalnost.

  • U kakvoj zajednici bismo voleli da živimo?

Naša vizija je zajednica u kojoj se osećamo bezbedno i volimo da živimo jer podržava porodično okruženje kao podsticajno za razvoj potencijala mladih ali je osetljiva na potrebe i drugih generacija, poseduje razvijene institucije sadržajno i organizaciono raznovrsne koje omogućavaju podmirenje potreba svih građana i garantuju prava na izbor, informaciju i dostupnost usluga, te razvija i neguje odnose zasnovane na poverenju, pouzdanosti, odgovornosti, međugeneracijskoj podršci, uvažavanju različitosti i prava na privatnost.
Kakvu viziju organizacije posedujemo?

  • Za 3-5 godina Familia je resursni centar za razvoj modela porodičnog zbrinjavanja dece, pružanje informacija i znanja stručnoj javnosti i građanima, stabilno finansiran, sa razvijenom dislociranom saradničkom mrežom i partnerskim odnosom sa institucijama sistema socijalne zaštite.
  • Programi:
  • Program podrške usvojiteljskim porodicama

Uvek milom – nikad silom! Za detinjstvo bez kazne – za život bez nasilja! –Inicijativa za zakonsku zabranu telesnog kažnjavanja maloletnika

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top