Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Deca sa smetnjama » Vrste smetnji » Istraživanje psihologa – anketa

Istraživanje psihologa – anketa

razvojne teškoće kod deteta

Ja sam diplomirani psiholog, i sprovodim jedno istraživanje sa roditeljima dečaka koji imaju između 7 i 12 godina. Ispituju se neke osobine ličnosti roditelja, kroz način tumačenja svojih i tuđih postupaka, i razmišljanja o bliskim odnosima uopšte.

Molim Vas da, ukoliko možete, odvojite neko vreme za popunjavanje ankete. Ovo istraživanje u potpunosti je anonimno. Bez obzira na to da li Vaše dete ima bilo kakve razvojne teškoće, ili nema, Vaše učešće od velikog je značaja u ovoj studiji. Nakon popunjavanja ankete, bićete obavešteni o Vašim rezultatima, to jest o Vašem skoru u odnosu na ostale roditelje u ispitivanoj grupi.

Razvojne teškoće deteta mogu biti rezultat više različitih faktora: genetike, različitih sredinskih uticaja tokom trudnoće, i tokom najranijeg detinjstva (supstance poput nikotina, alkohola ili olova, različite fizičke bolesti itd.), okolnosti u kojima dete odrasta i/ili različitih postupaka i vaspitnih strategija roditelja. Iako u svakom pojedinačnom slučaju jedan od činilaca može imati važniju ulogu u odnosu na druge, oni obično zajedno učestvuju u kreiranju određenog problema. Važno je naglasiti da čak i u onim slučajevima kada su biološki činioci imali presudnu ulogu za nastanak razvojnih teškoća kod deteta, ponašanje osoba u detetovoj sredini, pre svega roditelja, može u velikoj meri uticati na njegovo rešavanje, ublažavanje, ili pak pogoršavanje.

Brojne studije ukazale su na vezu između osetljivosti roditelja na potrebe deteta i načina na koji on odgovara na te potrebe sa jedne strane, i psihološkog zdravlja deteta sa druge. Specifičnije, kapacitet za tumačenje svojih i tuđih postupaka roditelja (razmatranje i razumevanje želja, namera i razloga u osnovi određenih ponašanja) povezan je sa psihološkim funkcionisanjem njihove dece. Dakle, što je roditelj umešniji u razumevanju detetovih mentalnih stanja, manje je verovatno da će dete razviti neki psihološki poremećaj. Takođe, sigurnost koju dete oseća u odnosu sa roditeljem, za koju je odgovoran roditelj, omogućava detetu da se pravilno razvija, tačnije kreira kontekst za ostvarivanje detetovih potencijala.

Anketu možete popuniti putem linka

 Aleksandra Mikić

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top