Naslovna » Deca » Predškolci » Šta je disleksija?

Šta je disleksija?

Disleksija je poremećaj u učenju čitanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, sistematske obuke, adekvatne motivacije i ostalih povoljnih edukativnih psiholoških i socijalnih uslova.

Disleksija predstavlja značajno neslaganje između stvarnog (postojećeg) i očekivanog nivoa čitanja u odnosu na mentalni uzrast  deteta. Sa disleksijom se često ispoljava i disgrafija (smetnje u pisanju) i diskalkulija (smetnje u računanju).

Kako da je prepoznamo?
Neki od simptoma koji se javljaju kod poremećaja čitanja su:
– nemogućnost pamćenja slova
– česte zamene vokala unutar reči
– zamena slova koja su slična po obliku
– zamena slova koja su fonetski slična (b-p, d-t, g-k, m-n)
– zastoji pred početak reči
– čitanje slovo po slovo ili secknje na slogove
– ponavljanje slova ili sloga;
– preskakanje kratkih reči (veznika, predloga…)
– preskanje slova, reči i redova
– nepoštovanje ortografskih pravila (zareza, tačke)
– sporo i nesigurno čitanje
– nerazumevanje pročitanog, zbog čega dete ima teškoće u donošenju zaključaka
– zamena, izostavljanje i dodavanje slova i slogova unutar reči (on-ne, je-ej, mi-im, brod – borod, brada – barada, dobar – obar, vrata – trava, novi –vino…)
Primer:
Prvi put pročitana rečenica zvuči ovako: Di i kapo ma onvaina
Drugi put: I ida i kad ma navaje
A tekst glasi: Idi i kupi mi novine.

Budite uz svoje dete i pomozite mu u savladavanju disleksije. Ukjlučite se u timski rad sa logopedom, psihologom i učiteljem i videćete da će dete napredovati.
Ljubav, strpljenje i doslednost uvek daju dobar rezultat.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top