Mona-Letnje osveženje
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Kalendar takmičenja i smotri učenika osnovnih škola 2015/2016

Kalendar takmičenja i smotri učenika osnovnih škola 2015/2016

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi Kalendar takmičenja i smotri učenika osnovnih škola 2015/2016

kalendar-takmicenja
Republika Srbija
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Sektor za razvoj i visoko obrazovanje
Broj: 611-00-02171/2015-06
Datum: 14.12.2015.

KALENDAR TAKMIČENjA I SMOTRI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

Na osnovu Stručnog uputstva o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole (u daljem tekstu Stručno uputstvo), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi Godišnji kalendar takmičenja i smotri osnovnih škola za školsku 2015/2016. godinu.
Organizatori pojedinih takmičenja i smotri dužni su da, shodno navedenom uputstvu, usklade sva svoja posebna dokumenta koja se odnose na organizaciju i sprovođenje takmičenja i smotri. Prilikom usklađivanja dokumenata, neophodno je precizirati sledeće pojedinosti:
– na takmičenju/smotri mogu učestvovati svi redovni učenici osnovnih škola;
– izbor učenika za opštinsko takmičenje vrši se isključivo na osnovu postignutih rezultata učenika na školskom takmiče-nju/smotri;
– za svaki naredni nivo takmičenja/smotre određuju se učenici na osnovu postignutih rezultata i rang-liste sa prethodnog nivoa tak-mičenja/smotre, a u skladu s propozicijama;
– rangiranje učenika za određeni nivo takmičenja/smotre vrši se isključivo na osnovu postignutog broja bodova, u skladu sa Struč-nim uputstvom i pravilnikom određene vrste takmičenja/smotre;
– ukoliko više učenika postigne isti broj bodova, svi učenici zauzimaju isto mesto i svi imaju isti rang.
Organizatori takmičenja i smotri dužni su da blagovremeno preciziraju i druge elemente bitne za sprovođenje takmičenja/smotre, a ko-ji proističu iz Stručnog uputstva – izbor domaćina takmičenja/smotre, preciziranje njegovih obaveza, sistem nagrađivanja učenika i nastav-nika, mentorski rad (ukoliko je neophodan ili predviđen), potpisivanje diploma, regulisanje finansijskih pitanja, stručna pomoć učesnicima takmičenja i smotri i dr.

KALENDAR TAKMIČENjA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2015/2016.
I. OD ŠKOLSKOG DO REPUBLIČKOG NIVOA

SRPSKI JEZIK …>>
SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI …>>
BUGARSKI JEZIK…>>
MAĐARSKI JEZIK …>>
RUMUNSKI JEZIK …>>
RUSINSKI JEZIK…>>
SLOVAČKI JEZIK…>>
HRVATSKI JEZIK…>>
BOSANSKI JEZIK…>>
ISTORIJA…>>
GEOGRAFIJA…>>
MATEMATIKA…>>
FIZIKA…>>
HEMIJA…>>
BIOLOGIJA…>>
MUZIČKA KULTURA…>>
TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE…>>
FIZIČKO VASPITANjE…>>
TAKMIČENjE UČENIKA SA SMETNjAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM…>>
UČENIČKE ZADRUGE SRBIJE…>>
MEĐUNARODNI NIVO…>>
OD ŠKOLSKOG DO MEĐUNARODNOG NIVOA…>>
IZBORNI NASTAVNI PREDMETI, FESTIVALI, SABORI, SMOTRE…>>

 

Kalendar takmičenja i smotri učenika osnovnih škola 2015/2016

Nema komentara.

Scroll To Top