Mona-Letnje osveženje
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Kalendar takmičenja i smotri učenika srednjih škola 2015/2016

Kalendar takmičenja i smotri učenika srednjih škola 2015/2016

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi Kalendar takmičenja i smotri učenika srednjih škola 2015/2016

kalendar-takmicenja
Republika Srbija
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Sektor za razvoj i visoko obrazovanje
Broj: 611-00-02171/2015-06
Datum: 14.12.2015.

KALENDAR TAKMIČENjA I SMOTRI UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

Na osnovu Stručnog uputstva o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole (u daljem tekstu Stručno uputstvo), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi godišnji Kalendar takmičenja i smotri srednjih škola za školsku 2015/2016. godinu.
Organizatori pojedinih takmičenja i smotri dužni su da, shodno navedenom uputstvu, usklade sva svoja posebna dokumenta koja se odnose na organizaciju i sprovođenje takmičenja i smotri. Prilikom usklađivanja dokumenata, neophodno je precizirati sledeće pojedinosti:
– na takmičenju/smotri mogu učestvovati svi redovni učenici srednjih škola;
– izbor učenika za opštinsko takmičenje vrši se isključivo na osnovu postignutih rezultata učenika na školskom takmiče-nju/smotri;
– za svaki naredni nivo takmičenja/smotre određuju se učenici na osnovu postignutih rezultata i rang-liste sa prethodnog nivoa tak-mičenja/smotre, a u skladu s propozicijama;
– rangiranje učenika za određeni nivo takmičenja/smotre vrši se isključivo na osnovu postignutog broja bodova, u skladu sa Struč-nim uputstvom i pravilnikom određene vrste takmičenja/smotre;
– ukoliko više učenika postigne isti broj bodova, svi učenici zauzimaju isto mesto i svi imaju isti rang.
Organizatori takmičenja i smotri dužni su da blagovremeno preciziraju i druge elemente bitne za sprovođenje takmičenja/smotre, a ko-ji proističu iz Stručnog uputstva – izbor domaćina takmičenja/smotre, preciziranje njegovih obaveza, sistem nagrađivanja učenika i nastav-nika, mentorski rad (ukoliko je neophodan ili predviđen), potpisivanje diploma, regulisanje finansijskih pitanja, stručna pomoć učesnicima takmičenja i smotri i dr.

KALENDAR TAKMIČENjA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2015/ 2016. GODINU

I. OD ŠKOLSKOG DO REPUBLIČKOG NIVOA

SRPSKI JEZIK…>>
BUGARSKI JEZIK…>>
MAĐARSKI JEZIK…>>
RUMUNSKI JEZIK…>>
SLOVAČKI JEZIK…>>
STRANI JEZICI…>>
LATINSKI I GRČKI JEZIK…>>
ISTORIJA…>>
SOCIOLOGIJA…>>
FILOZOFIJA…>>
GEOGRAFIJA…>>
MATEMATIKA…>>
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA…>>
FIZIKA…>>
HEMIJA…>>
BIOLOGIJA…>>
ASTRONOMIJA…>>
MUZIČKA KULTURA…>>
FIZIČKO VASPITANjE…>>
TAKMIČENjE UČENIKA SA SMETNjAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM…>>
ELEKTROTEHNIKA…>>
MAŠINSTVO I OBRADA METALA…>>
POLjOPRIVREDA, PROIZVODNjA I PRERADA HRANE…>>
GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO…>>
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA…>>
LIČNE USLUGE…>>
EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA…>>
TRGOVINA, UGOSTITELjSTVO I TURIZAM…>>
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO…>>
HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO…>>
ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA…>>
MEĐUNARODNI NIVO…>>
SMOTRE OD ŠKOLSKOG DO MEĐUNARODNOG NIVOA…>>

Nema komentara.

Scroll To Top