Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Kalendar takmičenja i smotri učenika srednjih škola

Kalendar takmičenja i smotri učenika srednjih škola

Na osnovu Stručnog uputstva o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole (u daljem tekstu Stručno uputstvo), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

kalendar-takmicenja
Republika Srbija
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu i naučnu saradnju
Broj: 611-00-2339/1/2014-06
Datum: 22.12.2014. godine
Beograd
Nemanjina 22-26

KALENDAR TAKMIČENjA I SMOTRI UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

Na osnovu Stručnog uputstva o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole (u daljem tekstu Stručno uputstvo), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi godišnji Kalendar takmičenja i smotri srednjih škola za školsku 2014/2015. godinu.

Organizatori pojedinih takmičenja i smotri dužni su da, shodno navedenom uputstvu, usklade sva svoja posebna dokumenta koja se odnose na organizaciju i sprovođenje takmičenja i smotri. Prilikom usklađivanja dokumenata, neophodno je precizirati sledeće pojedinosti:

  • na takmičenju/smotri mogu učestvovati svi redovni učenici srednjih škola;
  • izbor učenika za opštinsko takmičenje vrši se isključivo na osnovu postignutih rezultata učenika na školskom takmiče-nju/smotri;
  • za svaki naredni nivo takmičenja/smotre određuju se učenici na osnovu postignutih rezultata i rang-liste sa prethodnog nivoa tak-mičenja/smotre, a u skladu s propozicijama;
  • rangiranje učenika za određeni nivo takmičenja/smotre vrši se isključivo na osnovu postignutog broja bodova, u skladu sa Struč-nim uputstvom i pravilnikom određene vrste takmičenja/smotre;
  • ukoliko više učenika postigne isti broj bodova, svi učenici zauzimaju isto mesto i svi imaju isti rang.

Organizatori takmičenja i smotri dužni su da blagovremeno preciziraju i druge elemente bitne za sprovođenje takmičenja/smotre, a ko-ji proističu iz Stručnog uputstva – izbor domaćina takmičenja/smotre, preciziranje njegovih obaveza, sistem nagrađivanja učenika i nastav-nika, mentorski rad (ukoliko je neophodan ili predviđen), potpisivanje diploma, regulisanje finansijskih pitanja, stručna pomoć učesnicima takmičenja i smotri i dr.

KALENDAR TAKMIČENjA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2014/ 2015. GODINU…>>

Odgovorite

Scroll To Top