Javor-Zimske carolije
Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Srednje škole » Prehrambeno-hemijska škola Niš

Prehrambeno-hemijska škola Niš

srednja-skola

Prehrambeno-hemijska škola – Niš

18000 Niš
Generala Milojka Lešjanina 23
018 245 645
www.phsnis.edu.rs

Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina…

Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2021/2022

POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

NINI SP 3A28S MESAR   —   D U A L N O  (5) 15 3 GOD
NINI SP 3A23S PEKAR   —   D U A L N O  (9) 15 3 GOD
NINI SP 4A10S PREHRAMBENI TEHNIČAR 30 4 GOD

HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

NINI SP 4F34S TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 30 4 GOD
NINI SP 4F35S TEHNIČAR ZA HEMIJSKU I FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU 30 4 GOD
NINI SP 4F02S HEMIJSKI LABORANT 30 4 GOD

O školi

Prehrambeno – hemijska škola je jedna od najstarijih srednjih stručnih škola u Gradu. Osnovana je 1935/1936. škoske godine pod nazivom “Prva stručna produžena škola”, a nastala je reorganizacijom dotadašnjih zanatskih škola u Nišu. U toku drugog svetskog rata škola nije radila, a od školske 1946/1947. nastavlja svoj rad pod nazivom “Stručna škola u industriji i zanatstvu”. Od 1956. godine škola radi kao Mešovita škola učenika u privredi. Od 1972. god. formira se Centar za obrazovanje kadrova za zanatstvo, industriju i komunalnu privredu “27. Jun” u okviru koga funkcioniše Mešovita škola za učenike u privredi. Od školske 1978/1979.god. u Centru je došlo do reorganizacije i formirane su dve osnovne organizacije sa radnom zajednicom : OOUR za prvu fazu usmerenog obrazovanja “Ratko Pavlović” i OOUR za drugu fazu usmerenog obrazovanja “Filip Kljajić”. Godine 1987. došlo je do izdvajanja OOUR za prvu fazu iz Centra i konstituisanja Škole kao RO – škola prehrambene, kožarske i hemijsko-tehnološke struke “Ratko Pavlović”. Od 1990. godine škola nosi naziv Tehnička škola “Ratko Pavlović”. Od 1997.god. škola postoji pod nazivom Prehrambeno-hemijska škola “Ratko Pavlović” da bi od 2002.god. promenila naziv u “Prehrambeno-hemijska škola”.

Škola je upisana u registar Privrednog suda u Nišu pod brojem Fi. 1662/02 od 30.12.2002. godine, što je poslednji upis promena naziva škole i brojem Fi.1822/04 od 28.12.2004.god. kojim je upisano proširenje delatnosti Škole. Rešenjem Privrednog suda u Nišu Fi.broj 161/2010 od 10.12.2010.god. upisano je usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti sa novom šifrom pretežne delatnosti 8532 – srednje stručno obrazovanje.

Rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije broj 022- 05- 371/94 – 03 od 16.05.1994.god. i nadalje, škola je verifikovana za ostvarivanje nastavnih planova i programa za određena područja rada i obrazovne profile.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top