Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Prirodno-matematički fakultet – Novi Sad

Prirodno-matematički fakultet – Novi Sad

21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 3
021 455 630
www.pmf.uns.ac.rs

Prirodno-matematički fakultet je obrazovna i naučna ustanova na kojoj se stiču znanja i obavljaju naučna istraživanja iz oblasti biologije, hemije, fizike, matematike, informatike, geografije, turizmološke struke i zaštite životne sredine na pet departmana: Departmanu za biologiju i ekologiju, Departmanu za fiziku, Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i Departmanu za matematiku i informatiku.Fakultet je osnovan 1969. godine, mada počeci bavljenja prirodnim i matematičkim naukama na ovim prostorima dosežu u mnogo dalju prošlost.

Danas fakultet izvodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama iz oblasti: biologije, ekologije, zaštite životne sredine, fizike, astronomije, geografije, turizma, hotelijerstva, hemije, biohemije, matematike i informatike. Od 2007. godine, na PMF-u se školuju i strukovni optometristi.

Akreditovano je 49 studijskih programa.

Ovo je velika i kompleksna institucija, koja okuplja šest hiljada studenata, nastavnika, asistenata, saradnika u nastavi i službenika. Na osnovnim i diplomskim studijama nastava se izvodi za oko 4500 studenata.

Na fakultetu je do kraja 2010. godine, odbranjeno 170 specijalističkih radova, 652 magistarske teze, 517 doktorskih disertacija i 326 master radova.

Zaposleno je 578 radnika, od kojih je preko 400 nastavnika i saradnika.

Istaknuti profesori su članovi Srpske Akademije nauka i umetnosti i Vojvođanske Akademije nauka i umetnosti, kao i nosioci važnih društvenih funkcija u izvršnim organima vlasti pokrajine, rektori i prorektori Univerziteta u Novom Sadu

SMEROVI – PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET NOVI SAD

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Optometrija

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

 • Diplomirani biolog
 • Diplomirani ekolog
 • Fizika (4 modula)
 •  Istraživački
 • Medicinska fizika
 • Fizika – astronomija
 • Fizika – meteorologija
 • Profesor fizike
 • Hemija
 • Hemija – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom
 • Biohemija
 • Zaštita životne sredine – analitičar zaštite životne sredine
 • Matematika (3 modula) – 3 godine
 • Teorijska matematika
 • Matematika finansija
 • Tehnomatematika
 • Diplomirani profesor matematike
 • Diplomirani profesor geografije
 • Geografija
 • Diplomirani turizmolog (4 modula)
 •  Turizam
 • Organizator hotelijerske delatnosti
 • Organizator gastronomske delatnosti
 • Organizator lovno – turističke delatnosti

INTEGRISANE STUDIJE

 • Dvopredmetna nastava prirodnih nauka, matematika i informatika
 • Integrisane akademske studije master profesor biologije (5 god)

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Hemija (15 mesta)
 • Biohemija (15 mesta)
 • Zaštita životne sredine (25 mesta)
 • Metodika nastave hemije (15 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 i 2 godine)

 • Master ekolog (60 mesta)
 • Master biolog (70 mesta)
 • Master geograf (20 mesta)
 • Dvopredmetna nastava prirodnih nauka matematike i računarstva (60 mesta)
 • Hemija (75 mesta)
 • Biohemija (25 mesta)
 • Zaštita životne sredine – analitičar zaštite životne sredine (25 mesta)
 • Fizika (35 mesta)
 • Matematika (25 mesta) – 2 godine
 • Primenjena matematika (25 mesta) – 2 godine
 • Informatika (50 mesta) – 2 godine
 • Nastava informatike (25 mesta) – 2 godine
 • Geoinformatika (25 mesta)
 • Master profesor geografije (30 mesta)
 • Master profesor biologije (40 mesta)
 • Master profesor fizike (15 mesta)
 • Profesor matematike (27 mesta) – 2 godine
 • Reproduktivna biologija – zajednički program (15 mesta)
 • Master turizmolog (100 mesta)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktor nauka – biloške nauke (10 mesta)
 • Doktor nauka – ekološke nauke (10 mesta)
 • Fizika (15 mesta)
 • Doktor nauka – geonauke – turizam (5 mesta)
 • Hemija (10 mesta)
 • Biohemija (10 mesta)
 • Zaštita životne sredine (10 mesta)
 • Matematika (15 mesta)
 • Informatika (11 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET NOVI SAD

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit razlikuje se u zavisnosti od smera:

Obrazovni profil biologija i ekologija

 • Prijemni ispit se polaže iz predmeta Biologija za Osnovne akademske studije biologije (Diplomirani biolog i Diplomirani profesor biologije) i Osnovne akademske studije ekologije (Diplomirani ekolog).

Obrazovni profil fizika

 • Prijemni ispit se polaže iz predmeta Fizika ili Matematika ili Astronomija za Osnovne akademske studije fizike (Diplomirani fizičar) i Optike za Osnovne strukovne studije optometrije.

Obrazovni profil geografija, turizam i hotelijerstvo

 • Prijemni ispit se polaže iz predmeta Geografija za Osnovne akademske studije geografije (Diplomirani geograf, Diplomirani profesor geografije). Prijemni ispit se polaže iz predmeta: Geografija, Turistička geografija, Ekonomika turizma za akademske studije Diplomirani turizmolog (svi moduli).

Obrazovni profil hemija

 • Prijemni ispit se polaže iz predmeta Hemija za Osnovne akademske studije hemije (Diplomirani hemičar, Diplomirani hemičar-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom), Osnovne akademske studije biohemije (Diplomirani biohemičar) i Osnovne akademske studije zaštite životne sredine (Diplomirani analitičar zaštite životne sredine).

Obrazovni profil matematika i informatika

 • Prijemni ispit se polaže iz predmeta Matematika za Osnovne akademske studije matematike (Matematičar, svi moduli i Diplomirani profesor matematike), i za Osnovne akademske studije informatike (Informatičar, Diplomirani informatičar). Kandidati za upis na studijski program Informatika mogu da polažu deo prijemnog ispita iz predmeta Programiranje.

Školarina za upis na prvu godinu osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija za samofinansirajuće studente razlikuje se u zavisnosti od smera:

 • Optometrija – 218.900 dinara
 • Diplomirani biolog, diplomirani profesor biologije, diplomirani ekolog – 90.750 dinara
 • Fizika, profesor fizike, diplomirani geograf, diplomirani profesor geografije, matematika, diplomirani profesor matematike – 54.450 dinara
 • Informatika, diplomirani informatičar – 77.440 dinara
 • Diplomirani turizmolog, hemija, hemija – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, biohemija, zaštita životne sredine – analitičar zaštite životne sredine – 107.690 dinara
 • Školarina za strane državljane na osnovnim strukovnim studijama iznosi 3.500 evra, dok na osnovnim akakdemskim studijama školarina iznosi 2.000 evra.

BROJ MESTA – PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET NOVI SAD

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Optometrija
30
30
Diplomirani biolog
55
25
80
Diplomirani ekolog
45
15
60
Fizika
48
2
50
Profesor fizike
27
3
30
Geografija
10
10
20
Diplomirani profesor geografije
18
22
40
Diplomirani turizmolog
57
103
160
Hemija
65
5
70
Hemija – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom
30
5 35
Biohemija
30
5
35
Zaštita životne sredine – analitičar zaštite životne sredine
35
5
40
Matematika
75
5
80
Diplomirani profesor matematike
50
5
55
Dvopredmetna nastava prirodnih nauka, matematika i informatika
60
60
Integrisane akademske studije master profesor biologije
35
5
40
UKUPNO 580 275 855
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top