Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

– osnivanje predškolskih ustanova, ustanova i organizacija u oblasti dečje zaštite i ustanova za rekreativni boravak dece;
– praćenje potreba porodica, planiranje izgradnje novih objekata, rekonstrukciju i investiciono održavanje postojećih predškolskih ustanova;
– finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, investicionog održavanja i opremanja predškolskih ustanova;
– organizacija i finansiranje delatnosti u izdvojenim odeljenjima u prostorima osnovnih škola i drugim prostorima koji ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja; donošenje mreže predškolskih ustanova na teritoriji grada;
– finansiranje delatnosti predškolskog obrazovanja i vaspitanja (celodnevni i poludnevni boravak i drugi posebni i specijalizovani programi, ishrana, nega i preventivna zdravstvena zaštita dece predškolskog uzrasta) u skladu sa zakonom i praćenje celokupnog finansijskog poslovanja predškolskih ustanova, a posebno korišćenje budžetskih sredstava;
– javne nabavke iz nadležnosti sekretarijata; aktivnosti vezane za imenovanje upravnih odbora predškolskih ustanova i ustanova za rekreativni boravak dece;
– utvrđivanje cena usluga u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad, kao i uslove i način ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskim ustanovama, odmora i rekreacije;
– podsticanje ostvarivanja programa i oblika rada sa decom predškolskog uzrasta u skladu sa zakonom;
– utvrđivanje većeg obima prava od prava utvrđenih zakonom i povoljnijih uslova za njihovo ostvarivanje;
– davanje saglasnosti predškolskim ustanovama za utvrđivanje početka i završetka radnog vremena u zavisnosti od potreba korisnika usluga;
– davanje saglasnosti na način i postupak upisa u predškolske ustanove;
– obezbeđivanje prostora i opreme za realizaciju pripremnog predškolskog programa u godini pred polazak u školu i obezbeđivanje prevoza dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km;
– praćenje i obezbeđivanje kontrole ishrane i preventivne zdravstvene zaštite u predškolskim ustanovama;
– finansiranje osiguranja dece, objekata i opreme predškolskih ustanova;
– finansiranje osiguranja objekata i opreme ustanova za rekreativni boravak dece;
– učestvovanje u finansiranju izgradnje, investicionog održavanja i opremanja objekata za rekreativni boravak dece;
– vršenje internog nadzora nad radom predškolskih ustanova;
– saradnju sa drugim nadležnim organizacijama;
– realizaciju konkursa društvenih i nevladinih organizacija iz oblasti dečje zaštite i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat u oblasti dečje zaštite obavlja poslove koji se odnose na vođenje prvostepenog upravnog postupka i donošenje rešenja o pravu na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije.

Sekretarijat u oblasti dečje zaštite obavlja i poslove državne uprave koje republika poveri gradu, a koji se odnose na: vođenje prvostepenog upravnog postupka i donošenje rešenja o pravu na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja i decu sa smetnjama u razvoju, kao i druge poslove državne uprave koje republika poveri gradu.

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top