Zimske carolije Mona
Naslovna » Porodica » Saveti za mame i tate » Hraniteljske porodice » Subvencije infostana drastično smanjene

Subvencije infostana drastično smanjene

subvencije-infostanaKATEGORIJA 1

penzioneri i domaćinstva sa niskim prihodima

Pravo na 30% subvencije imaju PENZIONERI koji primaju najnižu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, pod uslovom da nemaju drugih prihoda u domaćinstvu ili nepokretnu imovinu, osim stana u kojem stanuju.

Pravo na 10-30% subvencije imaju DOMAĆINSTVA čiji mesečni prihodi ne prelaze sledeće iznose:

DOMAĆINSTVO popust 30% popust 25% popust 20% popust 15% popust 10%
jednočlano 8.000,00 13.000,00 15.000,00 19.000,00 23.000,00
dvočlano 10.000,00 17.000,00 21.000,00 26.000,00 31.000,00
tročlano 12.000,00 21.000,00 26.000,00 33.000,00 40.000,00
četvoročlano 13.000,00 22.000,00 28.000,00 35.000,00 43.000,00
pet i više članova 15.000,00 24.000,00 30.000,00 38.000,00 46.000,00

Zahteve za subvenciju podnose opštinskim odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad, na čijoj teritoriji se nalazi stan.

KATEGORIJA 2

učesnici rata, ratni vojni invalidi, porodice palih boraca

Pravo na 30% subvencije imaju:
– Korisnici prava na mesečna novčana primanja i invalidski dodatak po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica i Zakona o zaštiti civilnih invalida rata;
– Korisnici prava po propisima Grada o proširenoj zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;
– Borci rata od 1990. godine, koji su ostvarili svojstva borca, ratnog vojnog invalida i prava na porodičnu invalidninu po osnovu palog borca i umrlog vojnog invalida, po ranijim saveznim i republičkim propisima.

Učesnici rata zahteve za subvenciju podnose Sektoru za boračku i invalidsku zaštitu, zgrada Gradske uprave, 27. marta 43-45, prizemlje, soba br. 12, radnim danima, 09.00-15.00.

U skladu sa odredbama Zaključka o izmeni i Zaključka o dopuni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana, 30% popusta se obračunava na račune do 8000 dinara neto. Ukoliko je iznos računa veći od 8000 dinara, popust se ne ostvaruje na iznos preko 8000 dinara, do iznosa ukupnog zaduženja, po računu.

Ratni vojni invalidi i porodice palih boraca zahteve za subvenciju podnose opštinskim službama za boračku i invalidsku zaštitu, na teritoriji gradske opštine na kojoj imaju prebivalište:
• Voždovac, Ustanička 53
• Vračar, Njegoševa 77
• Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 77
• Zemun, Trg pobede 1
• Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 167
• Palilula, Takovska 12
• Rakovica, Miška Kranjca 12
• Savski venac, Kneza Miloša 69
• Stari grad, Makedonska 42
• Čukarica, Šumadijski trg 2

KATEGORIJA 3

korisnici materijalnog obezbeđenja i naknade za pomoć i negu, domaćinstva sa hendikepiranim i teško obolelim licima i hraniteljske porodice

Pravo na 30% subvencije imaju:
– Korisnici prava na materijalno obezbeđenje i korisnici prava za pomoć i negu drugog lica po Zakonu o socijalnoj zaštiti;
– Korisnici koji imaju hendikepirano lice, slepo lice, lice obolelo od distrofije, lice obolelo od cerebralne i dečje paralize, plegije i paraplegije, umereno, teže i teško mentalno ometeno u razvoju, obolelo od autizma, lice obolelo od multipleks skleroze, dijaliziranog bubrežnog bolesnika i drugo najteže hendikepirano lice, bez obzira na primanja po članu domaćinstva (pod pojmom najteže hendikepiranog lica, smatra se lice koje prima nadoknadu za tuđu negu i pomoć);
– Hraniteljske porodice u kojima su smeštena deca bez roditeljskog staranja.

U skladu sa odredbama Zaključka o izmeni i Zaključka o dopuni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana, 30% popusta se obračunava na račune do 8000 dinara neto. Ukoliko je iznos računa veći od 8000 dinara, popust se ne ostvaruje na iznos preko 8000 dinara, do iznosa ukupnog zaduženja, po računu.

Zahteve za subvenciju podnose opštinskim odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad, na čijoj teritoriji se nalazi stan.

INFO TELEFON: 011 3605 948
Pozivni centar 0800-110-011 (besplatni telefonski poziv)

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top