Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Aktuelno » Učenički krediti 2019/2020

Učenički krediti 2019/2020

ucenicki_krediti

Učenički krediti 2019/2020

II POTREBNA DOKUMENTA

Učenik prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1),
– UVERENjE o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnim razredima (Obrazac br. 2),
– zaključen ugovor o budućem zaposlenju sa deficitarnim zanimanjem,
– dva primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog UGOVORA o učeničkom kreditu (Obrazac br. 5a) i
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa) roditelja ili staratelja učenika.

Učenik koji je bio korisnik učeničkog kredita za školsku 2018/2019. godinu podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu učenika i
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa) roditelja ili staratelja učenika.

Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi – Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a moraju biti overeni od strane srednje škole u koju je učenik upisan.
Učenici iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:
1. učenici bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja,
2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat,
3. pripadnici romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma,
4. učenici sa invaliditetom i učenici sa hroničnim bolestima – mišljenje Interresorne komisije, potvrdu udruženja osoba sa invaliditetom ili lekarsko uverenje izdato od nadležnog doma zdravlja,
5. učenici čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica,
6. izbeglice i raseljeni učenici – potvrdu da učenik ima status izbeglice ili raseljenog lica (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije Opštine na kojoj boravi) i
7. povratnici po Sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrdu MUP-a.

Potvrde ne mogu biti starije od devedeset (90) dana.

Eventualna dopuna dokumentacije može se izvršiti preko škole u roku predviđenom za dokumentovane prigovore.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top