Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Ispeci pa reci deci » Aranđelovdan

Aranđelovdan

Da li će Aranđelovdan biti proslavljen uz posnu ili mrsnu trpezu, zavisi od toga na koji dan pada. Ako pada u sredu ili petak, onda treba da bude posna, a žito je obavezno.

arandjelovdan

Sveti Arhangel Gavril. Blagovesnik vaploćenja Sina Božjega. On je jedan od sedam velikih angela što predstoje prestolu Božjem. On je javio Zahariji o rođenju Preteče, i sam je o sebi rekao: “Ja sam Gavril što stojim pred Bogom” (Lk 1, 19).

Ovaj veliki arhangel Božji praznuje se 26 marta. Na današnji dan (26.07.) pak slave se i čestvuju njegova javljanja i čudesa kroz svu istoriju ljudskoga spasenja. Drži se da je ovo slavlje ustanovljeno prvo u Svetoj Gori u IX veku za vreme careva Vasilija i Konstantina Porfirogenitnih i patrijarha Nikole Hrisoverga, a povodom javljanja ovoga arhangela u keliji jednoj do Kareje, gde je prstom po kamenu ispisao pesmu Bogorodici Dostoйno estъ. Zbog toga događaja ova kelija se nazvala i do danas naziva kelija „Dostojno”.

U vezi s ovim pominju se i ostala javljanja arhangela Gavrila, kao: javljanje Mojseju, kad je ovaj čuvao stado Jotorovo, kojom prilikom on je saopštio velikom izbraniku Božjem kako je stvoren svet i sve ostalo što je Mojsej posle zapisao u knjizi Postanja; javljanje proroku Danilu i saopštenje tajne o budućim carstvima i o dolasku Spasitelja; javljanje sv. Ani i obećanje, da će roditi kćer, preblagoslovenu i prečistu Devu Mariju; mnogokratno javljanje sv. Devi, dok se ova bavila u hramu jerusalimskom; javljanje Zahariji prvosvešteniku i saopštenje o rođenju Jovana Preteče i kažnjavanje istoga nemilom zato što nije poverovao rečima njegovim; javljanje opet svetoj Devi u Nazaretu i saopštenje blagovesti o začeću i rođenju Gospoda Isusa Hrista; javljanje pravednom Josifu; javljanje pastirima kod Vitlejema; javljanje samom Gospodu u vrtu Getsimanskom, kada je on Gospoda kao čoveka krepio pred stradanje; javljanje ženama mironosicama…

Sveti Oci misle da Gavril pripada prvom i najvišem činu nebesnih sila, tj. činu serafimskom, pošto serafimi stoje najbliže Bogu. On je, dakle, jedan od sedam najbližih Bogu serafima. Imena tih sedmorice jesu: Mihail, Gavril, Rafail, Uril, Salatil, Jegudil, Varahil. Ovome broju neki dodaju još i Jeremila. Svaki ima svoju naročito službu, a svi su ravni po časti. Gavrilova je služba blagovešće spasenja ljudskog.

Anđeli…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top