Trajanje trudnoće

Trajanje trudnoćetrajanje-trudnoce
Priroda je za ljudsku vrstu odredila trajanje trudnoće od 280 dana ili 10 lunarnih meseci, ili 40 nedelja. Kako, najčešće, nije poznat tačan datum začeća, a i brojni faktori utiču na nepravilnost menstrualnog ciklusa žene. Samo tri odsto beba se rađa na tačno izračunat datum termina porođaja.

Međutim, ogromna većina se rodi između 37. i 42. nedelje, računato od prvog dana poslednje menstruacije majke, i taj period se smatra terminom porođaja u širem smislu reči. Deca rođena pre ovog termina se nazivaju preterminskom ili nedonesenom, a posle njega postterminskom ili prenesenom. Trajanje trudnoće Trudnoća traje 280 dana, odnosno 40 ng (gestacijskih nedelja).

Normalnim se smatra porođaj od 37. do 40. gestacijske nedelje.
Porođaj pre 37. gestacijske nedelje je preterminski porođaj. Ako trudnoća premaši 40 gestacijskih nedelja smatra se da je to postterminska trudnoća.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top