Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Dešavanja » Besplatni udžbenici za treće i svako naredno dete

Besplatni udžbenici za treće i svako naredno dete

Besplatni udžbenici za treće i svako naredno dete u porodici za narednu školsku godinu.


Treće dete u porodici imaće ubuduće pravo na besplatne udžbenike, bez obzira na materijalni status porodice. Ista pogodnost važiće i za svako naredno dete.

Kao i prethodnih godina – besplatne udžbenike dobiće i svi učenici iz porodica koje primaju socijalnu pomoć, đaci sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom.

Proširena lista dece kojima će država obezbediti knjige primeniće se na narednu školsku godinu.

Besplatni udžbenici za treće i svako naredno dete

Ministarstvo prosvete opredelilo je 500 miliona dinara za nabavku besplatnih udžbenika, a njihov plan trebalo bi uskoro da usvoji Vlada Srbije.

Učenici mlađih razreda osnovne škole dobiće udžbeničke komplete za matematiku, srpski ili maternji jezik, svet oko nas, prirodu i društvo i strani jezik. U starijim razredima predviđeni su udžbenički kompleti za matematiku, srpski ili maternji, prvi strani jezik, geografiju, istoriju, hemiju, fiziku i biologiju.

 

Školi, kao dokaz o ispunjenosti uslova za dobijanje besplatnih udžbenika, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

za učenike, socijalno/materijalno ugroženih porodica, primaoci novčane socijalne pomoći, rešenje kojim se utvrđuje pravo na ostvarivanje socijalne novčane pomoći;

za učenike koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete koje je u sistemu školovanja (srednja škola, fakultet), potvrdu obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika, odnosno studenta. Potvda obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika prilaže se za svako dete.

Za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, posebna dokumentacija nije potrebna jer škola poseduje podatke o navedenim učenicima.

Ako učenik ostvaruje pravo po više osnova, udžbenike dobija po osnovu jednog kriterijuma.

Ako učenik ostvaruje pravo po više osnova, a jedan osnov je sticanje osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja po individualnom obrazovnom planu, udžbenike dobija po tom osnovu.

Prošle godine besplatne udžbenike dobilo je oko 126.000 učenika, a sada se očekuje znatno veći broj jer će svako dete koje je rođeno kao treće, četvrto ili svako naredno u porodici, bez obzira na materijalni status, dobiti knjige.

Kada Vlada Srbije usvoji plan nabavke besplatnih udžbenika, Ministarstvo prosvete raspisaće javne pozive za izdavače. Škole su same već izabrale literaturu koja se koristi na času, a odabrana izdanja su već u Katalogu udžbenika koji važi od 2017/17. do 2018/19. godine. Kako škole treba iste naslove da koriste ove tri godine, učenici će moći i da naslede udžbenike od prethodne generacije.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top