Naslovna » Humanitarne organizacije » Centar za prevenciju narkomanije

Centar za prevenciju narkomanije

Centar za prevenciju narkomanije

Beograd, Zvezdara
Ledinačka
011 6752 847, 064 2200 503
tele-apel 0800-200-301 besplatan info telefon
www.narkomanija.org.rs
[email protected]

Udruženje građana „Centar za prevenciju narkomanije“ osnovan je septembra 2004. godine rešenjem Ministarstva za ljudska prava i manjine, 2011. preregistrovan je u skladu sa Zakonom.

Centar je utemeljen i izrastao je na iskustvu grupe stručnjaka, entuzijasta, koji se praktično bave problemima bolesti zavisnosti. Program Centra zasniva se na dobro organizovanoj prevenciji, tačnije otklanjanju uzroka koji najpodložniju populaciju vode u zavisnost od psihoaktivnih supstanci, ali i uspešnom tretmanu, oporavku i rehabilitaciji, koji bivšem zavisniku omogućavaju život bez recidiva.

Centar čini tim stručnjaka različitih profila, kao što su specijalni pedagozi, sociolozi, psiholozi, andragozi i po potrebi lekari specijalisti.
Centar ostvaruje postavljene ciljeve, između ostalog, i organizovanjem stručnih tribina i drugih oblika edukacije o narkomaniji, pre svega u preventivne svrhe, pružanjem stručne i druge pomoći zavisnicima i njihovim  porodicama, organizovanjem savetovališta i centra za prihvat, oporavak i rehabilitaciju zavisnika.
Centar sarađuje sa stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu kojima je prioritetni cilj borba protiv narkomanije.
Centar se nalazi na Zvezdari u Beogradu u Ledinačkoj 1.  Rad se odvija pod opokroviteljstvom gradske opštine Zvezdara korz Kancelariju za bolesti zavisnosti.
Funkcionisanje Centra se ostvaruje kroz Tele – apel, Savetovalište i Grupe za samopomoć.
„Nacionalni info telefon za bolesti zavisnosti 0800/200-301“ , „Tematska edukacija i informisanje zainteresovanih za bolesti zavisnosti“ i „Tretman zavisnika u lokalnoj zajednici“ su glavni projekti koji se sprovode u Centru.
Tretman se sprovodi kroz dve grupe za samopomoć.
Prvu grupu čine zavisnici koji su u procesu uspostavljanja apstinencije i oni koji su u apstinenciji do godinu dana i sa njima se radi uglavnom psihoedukativni program. Drugu, napredniju grupu čine apstinenti koji su više od godinu dana u apstinenciji i sa njima se radi na intenzivnoj resocijalizaciji.
Od aprila 2010. godine dva puta mesečno funkcioniše i grupa koja je namenjena samo roditeljima i ostalim saradnicima u tretmanu.

 

fb

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top