Mona-Uskrsnji prvomajski praznici
Naslovna » Aktuelno » Cenzusi za dečiji i roditeljski dodatak

Cenzusi za dečiji i roditeljski dodatak

Usklađivanje iznosa dečijeg dodatka 

Navedeni iznosi dečijeg dodatka usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

Cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak 

Odredbama čl. 2-4. Uredbe, propisani su cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, čije iznose dajemo u sledećoj tabeli:

Osnov Iznos cenzusa (dinara) Uvećan iznos cenzusa  
dinara 
Član 2.
Uredbe
Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi cenzus od9.000,00
Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona*0.311.700,00 
Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona**, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja0.210.800,00 
Član 3.
Uredbe
Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona***2,84
Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona*0.33,69 
Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona**, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja0.23,40 
Član 4.
Uredbe
Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 2) Zakona****6,62
Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona*0.38,60 
Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona**, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja0.27,94 

* Porodica u kojoj jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo, pod uslovom da je drugi roditelj: nepoznat; da je preminuo, a nije ostvareno pravo na porodičnu penziju ili da je postao potpuno i trajno nesposoban za rad, a nije stekao pravo na penziju.

** Porodica u kojoj jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo, pod uslovom da je drugi roditelj: preminuo, a ostvareno je pravo na porodičnu penziju; na izdržavanju kazne zatvora duže od šest meseci; da drugi roditelj ne vrši roditeljsko pravo po odluci suda ili da ne doprinosi izdržavanju deteta, a izvršenje obaveze izdržavanja nije bilo moguće obezbediti postojećim i dostupnim pravnim sredstvima i postupcima.

*** Pravo na dečiji dodatak se ostvaruje ako ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi utvrđeni cenzus, a ukupan mesečni katastarski prihod po članu porodice u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 3% prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta u prethodnoj godini ili je ostvaren od zemljišta do 500 metara kvadratnih na kome je podignuta stambena zgrada.

**** Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni katastarski prihod po članu porodice u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 7% prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta u prethodnoj godini, a porodica ne ostvaruje druge prihode.

Počev od školske 2018/2019. godine, shodno članu 33. stav 4. Zakona, korisnici dečijeg dodatka čija su deca redovno pohađala srednju školu i sa uspehom završila školsku godinu u septembru 2019. godine ostvaruju pravo na još jedan dečiji dodatak.

Usklađivanje cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

Cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.  

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top