Mona-Uskrsnji prvomajski praznici
Naslovna » Aktuelno » Cenzusi za dečiji i roditeljski dodatak

Cenzusi za dečiji i roditeljski dodatak

cenzusi-za-deciji-i-roditeljski-dodatak

Kako ostvariti pravo na Dečiji dodatak

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja odnosno staratelja, hranitelja za prvo četvoro dece pod uslovom da o njima neposredno brine od dana podnetog zahteva.

Podrazumeva se da je taj koji brine o detetu:
državljanin Republike Srbije,
da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije
i zdravstveno je osiguran preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Deca koja ostvaruju pravo na ovaj dodatak ne mogu biti starija od 19 godina i moraju redovno ići u školu u sistemu škola Republike Srbije.

Podnosilac zahteva i članovi porodice osim odgovarajućeg stambenog prostora u kome žive koji ne može biti veći od sobe po članu domaćinstva uvećane za još jednu sobu.

Ne smeju posedovati druge nepokretnosti, kao ni poljoprivredno zemljište koje ne prelazi dva hektara po članu domaćinstva, ni novčana i druga likvidna sredstva u vrednosti većoj od iznosa 30 dečijih dodataka po članu porodice u momentu podnošenja zahteva.

Na ostvarivanje prava na dečiji dodatak utiču prihodi koji su ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva.

Pravo na dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod po članu porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, ne prelazi cenzus.

Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak treba podneti u opštinskoj, odnosno gradskoj službi dečije zaštite u mestu gde žive roditelji.

Pravo na dečiji dodatak priznaje se u trajanju od godinu dana.

Zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja.

Uz popunjen obrazac zahteva potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva a od drugih dokaza samo za promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava.

RoditeljSrbija.com redovno i blagovremeno obaveštava svoje čitaoce o iznosima roditeljskog i dečijeg dodatka…>>

Cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u Republici Srbiji.

Dokumentacija za podnošenje zahteva za dečiji dodatak…>>

Novčana pomoć za treće dete – Vojvodina…>>

Novčana pomoć majkama izbeglicama…>>

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu 7,5% prosečne zarade u Republici Srbiji.
Izbeglicama majkama sa decom do jedne godine starosti obezbeđuje se dodatna novčana pomoć .
Iznos novčane pomoći majkama izbeglicama.

Naknada za rad hranitelja…>>

Iznos naknade za rad hranitelja.
Isplata naknade za izdržavanje lica na porodičnom smeštaju.

Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka, naknade za rad hranitelja, novčane pomoći za treće dete i pomoći majkama izbeglicama sa područja Srbije i Kosova…>>

Dečiji i roditeljski dodatak

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top