Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Deca sa smetnjama » Dnevni boravci » Dnevni boravak Obrenovac

Dnevni boravak Obrenovac

Dnevni boravak Obrenovac

Dnevni boravak za mentalno retardiranu decu i omladinu – Obrenovac – Beograd
Beograd, Obrenovac
Vojvode Mišića 132
011 8720 398
[email protected]
www.centarbgd.org.rs

Dnevni boravak Obrenovac 

  • Dnevni boravak za decu i omladinu sa posebnim potebama u Obrenovcu je nastao kao potreba da se reše problemi dnevnog zbrinjavanja na području teritorije opštine Obrenovac.
  • Ustanova je počela sa radom oktobra 1994. godine. Osnivač je grad Beograd a u nadležnosti je gradskog Sekretarijata za dečiju i socijlnu zaštitu.  U sastavu je Centra za smeštaj i dnevni boravak dece  i omladine ometene u razvoju iz Beogrda u ul. Svetozara Markovića 85a.

Površina boravka je 270m² sa kapacitetom 30 korisnika na dnevnom zbrinjavanju svakog radnog dana od 06 do 18 časova.

Dnevni boravak je dobro opremljen zahvaljujući kako Osnivaču tako i mnogobrojnim donatorima iz lokalne sredine a i šire.

Pored dobro opremljene fiskulturne sale, raspolažemo i sa kompjuterskom radionicom, radionicom za kreativni razvoj (likovna i dramska sekcija).

Pravo na prijem imaju korisnici do 30 godina starosti. Zbog potreba lokalne zajednice u Ustanovu se pored mentalno ometene dece i omladine primaju i korisnici sa cerebralnom paralizom (u čijoj kliničkoj slici ima elemenata psihoze i autizma) i višestruko ometene osobe. Boravak raspolaže sa stručno osposobljenim i kvalifikovanim kadrom koji je u neposrednom radu sa korisnicima (defektolozi, radni terapeuti, medicinske sestre, negovateljice).  Zajedno sa njima u rad se uključuju saradnici Stručnog tima (psiholog, logoped i socijalni radnik) u cilju poboljšanja i što kvalitetnijeg realizovanja programa i sadržaja rada.

Trenutno usluge boravka koristi 30 korisnika starosne dobi između 6 i 45 godina i različitog stepena ometenosti. Korisnici su raspoređeni u četiri grupe.

Celokupnu realizaciju programa sprovode 4 defektologa, 4 radna terapeuta  medicinska sestra na preventivnoj zaštiti, 6 negovateljica. Članovi Stručnog tima 2 puta nedeljno se uključuju u programske sadržaje. Pored zaposlenih koji su u neposrednom radu sa korsnicima za funkcionisanje boravka potrebna je i tehnička služba: servirka, spremačica, vozač i domar.

O organizaciji rada u boravku brine rukovodilac zajedno u koordinaciji sa Upravom Centra.

Najveći broj korisnika za dolazak u boravak koristi organizovani  prevoz kombijem Centra. Prevoz se realizuje sa pet jutarnjih i isto toliko popodnevnih linija uz stalnu pratnju negovateljice boravka. Dnevno se prelazi oko 280 km da bi se korsnici dovezli do boravka i vratili kući.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top