Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Deca sa smetnjama » Dnevni boravci » Dnevni boravak Diljska

Dnevni boravak Diljska

Dnevni boravak za decu obolelu od autizma – Diljska – Beograd
Beograd, Palilula
Diljska 12
011 2783 230
[email protected]
www.centarbgd.org.rs

Dnevni boravak Diljska

  • Dnevni boravak za decu sa autizmom osnovan je 16.09.1996. godine. Kada je počeo sa radom, dnevni boravak je zbrinjavao 20  korisnika uzrasta od 3 do 12 godina. Trenutno u dnevnom boravku ima 39 korisnika uzrasta od 9 do 20 godina. Iako je prema Statutu Centra ovo ustanova za decu do 15 godiina, korisnici u Dnevnom boravku za decu sa autizmom ostaju i nakon navršene petnaeste godine zbog slabe prohodnosti u druge, pogodnije dnevne boravke.

Dnevni boravak pruža usluge dnevnog zbrinjavanja u periodu od 6 do 18 časova pet dana nedeljno. Usluga koju korisnici dobijaju u ovom dnevnom boravku podrazumeva: defektološki tretman; radnu okupaciju u okviru kreativnih radionica; uključivanje u sportsko-rekreativne sadržaje svakodnevno u periodu predviđenom za fizičko vaspitanje, dva puta nedeljno na bazenu i povremeno učešće na sportskim manifestacijama, kao i u kulturno zabavnim manifestacijama.

Velika važnost daje se aktivnostima koje pospešuju brigu o sebi: samoposluživanje, kretanje u zaštićenoj sredini, savladavanje higijenskih navika.

Takođe tu su aktivnosti koje unapređuju razvoj socijalnih veština: odlazak na kulturne i sportske manifestacije, svakodnevne šetnje, odlazak u prodavnice, muzeje….

U dnevnom boravku postoji kuhinja u kojoj se pripremaju doručak i dve užine (prepodnevna i poslepodnevna) i servira ručak koji stiže iz kuhinje Centra. U dnevnom boravku stalno je prisutna i medicinska sestra koja sprovodi preventivnu zdravstvenu zaštitu i odgovorna je za medikamentnu terapiju koju pojedini korisnici primaju u toku svog boravka u Ustanovi.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top