Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Učenički domovi » Dom učenika srednje turističke škole – Vrnjačka Banja

Dom učenika srednje turističke škole – Vrnjačka Banja

Dom učenika srednje turističke škole – Vrnjačka Banja

36210 Vrnjačka Banja
Omladinske staze br.6
036 611 632
www.uts.edu.rs

 

Konkurs za prijem učenika u dom

 

Dom učenika predstavlja organizovanu i savremenu vaspitno-pedagošku ustanovu za smeštaj 85 učenika i njihov vaspitni, kulturni i sportski život. Nalazi se u neposrednoj blizini škole. Važnije mere adaptacije i opremanja Doma izvršene su u 2004. godini. Zamenjena je celokupna stolarija, postavljeni su novi radijatori, a uveden je gas za grejanje prostorija i vode. U 2005. godini uvodi se i video nadzor u celoj zgradi. Tokom oktobra i novembra meseca 2011. godine izvršena je rekonstrukcija krova, potpuno je obnovljena fasada i urađeni su novi podovi u Domu. Tokom avgusta meseca 2014.godine izvršena je prva faza adaptacije tavanskog prostora doma čime je dobijena medijateka i tri sobe sa kupatilima. U istom periodu Dom je opremljen sa novih 20 kreveta, stolovima za učenje, stolicama, ormarima, cipelarnicima i policama za knjige. Tokom ove godine očekuje se završetak radova na adaptaciji tavanskog prostora i zamena preostalog nameštaja.

Od 13.marta 2012. godine Dom je opremljen sa osam novih računara iz projekta Digitalna škola, koji stoje učenicima na raspolaganju. Svi računari su povezani na internet.

Resorno Ministarstvo obezbeđuje sredstva za redovnu delatnost Doma preko sektora za studentski i učenički standard. Sredstva se koriste za materijalne troškove i većim delom za smeštaj i ishranu učenika.

Organizacija i pedagoški rad u Domu regulisani su Zakonom o domovima i internatima. U Domu je organizovano Pedagoško veće, koje čine direktor škole i vaspitno osoblje. Ono ima brojne zadatke, kao što su programiranje rada za godinu dana i za svaku vaspitnu grupu, organizovanje vaspitno-obrazovnog procesa, stimulacija i motivacija učenika, saradnja sa roditeljima, i dr. Domsko veće sačinjavaju direktor škole, vaspitači i predstavnici zajednice učenika. Ono se bavi mnogim pitanjima poboljšanja uslova života i rada u Domu, prati potrebe učenika za efikasnijim radom u sportskom i kulturno-zabavnom životu. Zajednica učenika zauzima se za bolji život i rad učenika u Domu, za vaspitne aktivnosti, jačanje odgovornosti i samoinicijative i druge vaspitne aktivnosti (sport, kulturno-zabavni život).

Slobodne aktivnosti učenika odvijaju se u sekcijama, kao što su: literarna, recitatorska, folklorna, dramska, likovna, a i u sportskim aktivnostima: mali fudbal, šah, stoni tenis, košarka i odbojka. Takmičarski susreti sekcija i drugih oblika slobodnih aktivnosti domaca Srbije organizuju su na regionalnom i republičkom nivou.

PODSETNIK ZA RODITELJE

Dolaskom u dom Vaše dete postaje i naše.

Da bismo ga bezbolno i najlakše proveli kroz krize i teškoće na putu odvajanja od kuće i dolaska u novu sredinu, neophodno je da sarađujemo i međusobno poštujemo.

Molimo Vas da imate na umu sledeće preporuke:

U razgovoru sa detetom, iznesite mu svoje dileme i brige i pripremite ga za skoro odvajanje od kuće;
Posavetujte dete da se za sve nastale probleme i dileme uvek obrati vaspitaču;
Ukažite detetu na teškoće zajedničkog življenja, potrebu za tolerancijom i saradnjom sa onima sa kojima deli sobu, trpezariju, učionicu, kupatilo…
Porazgovarajte sa vaspitačem o svakom bitnom aspektu vezanom za zdravstveno stanje, slobodno vreme i učenje deteta;
Izuzetno je važno je da se da telefonom ili lično, bar jednom mesečno, informišete o detetu;
Obavezni ste da nam svaki put pismeno potvrdite da ste saglasni da Vaše dete noći kod prijatelja ili rođaka;
Obavezni ste da date saglasnost da Vaše dete želi da se zadrži van Doma nakon povečerja;
Ako se dete tokom boravka kod kuće razboli, molimo vas da nas o tome obavestite
Dok vaše dete ne upozna svoje drugove i način života u domu, neka ne donosi vredne i skupocene stvari
Pored ličnih stvari, obavezno poneti i zdravstvenu knjižicu, fotografiju (kao za l.k.) i po želji, svoju posteljinu.
Dužni ste da blagovremeno izvršavate svoje obaveze prema Domu (uplate za smeštaj i ishranu);

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top