Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Humanitarne organizacije » Društvo za pomoć osobama sa Down sindromom

Društvo za pomoć osobama sa Down sindromom

Društvo za pomoć osobama sa Down sindromom

Šekspirova bb
Kolarčeva 9 / II sprat
064 382 5992

 

  • O nama

Društvo su osnovali roditelji i stručnjaci iz raznih oblasti sa željom da pruže organizovanu pomoć ovoj specifičnoj populaciji ljudi.
Naše osnovno polazište u pristupu deci      izvedeno je iz Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta:
Dete sa teškoćama u razvoju je dete sa posebnim potrebama, a dete sa posebnim potrebama je dete.
Sve što je potrebno bilo kom detetu potrebno je i detetu sa posebnim potrebama. Pri tome treba imati na umu da u razvojnom periodu, na putu ka odraslosti, ova deca, da bi ostvarila svoje mogućnosti trebaju organizovanu i udruženu podršku roditelja, stručnjaka i uže i šire društvene zajednice – kako dece i ljudi opšte populacije, stručne javnosti, lokalnih vlasti tako i organa vlasti Republike Srbije.

U planiranju i izvođenju svih aktivnosti namenjenih detetu i porodici u kojoj živi roditelji su partneri.

  • Inicijative Društva su da:

Svojim radom sprovede na delu ljudska prava osoba sa posebnim potrebama svih uzrasnih grupa u skladu sa Konvencijom o pravima dseteta
Pruža organizovanu pomoć i zaštitu interesa ljudi sa Down sindromom svih uzrasnih grupa, pri tome uvažavajući osobenosti svakog pojedinca
Pomaže porodicama u stvaranju posebnih uslova za stalnu negu, zaštitu i pomoć
Proučava, usavršava i uvodi optimalne uslove rehabilitacije i socijalne zaštite
Sakuplja, analizira i predstavlja najnovija saznanja i iskustva drugih u tretmanu
Doprinosi boljem informisanju budućih majki o mogućim rizicima i ranoj prevenciji
Vodi evidenciju i brine o osobama sa Down sindromom koji su ostali bez roditeljskog staranja
Organizuje predavanja, seminare i druga okupljanja u svrhu razmene iskustava i informisanja roditelja
Organizuje javne humanitarne akcije u svrhu prikupljanja materijalnih sredstava za pomoć osobama sa Down sindromom i njihovim porodicama

  • Naša želja je da, svojim znanjem i iskustvom, osobe sa Down sindromom, svih uzrasnih grupa, usmerimo i podstaknemo kako bi se njihovi potencijali razvili u punoj meri, što bi im omogućilo aktivnije i samostalnije uključivanje u događanja i život u okruženju.
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top