Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Ekonomski fakultet – Beograd, Savski venac

Ekonomski fakultet – Beograd, Savski venac

fakultet

Ukoliko želite da se bavite ekonomijom, u najširem značenju te reči, treba da imate u vidu da je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, bez sumnje, najprestižnija visokoškolska ustanova u našem regionu koja se bavi obrazovanjem ekonomista.

Njihovi diplomci, masteri, magistri i doktori nauka, predstavljaju najkvalitetniji kadar u oblasti ekonomije u našoj zemlji.

Nastava se odvija na nivoima osnovnih, master i doktorskih studija. Fakultet održava intenzivnu saradnju sa brojnim stranim univerzitetima i institutima iz SAD, Velike Britanije, Rusije, Francuske, Italije, Grčke i mnogih drugih država i učestvuje u međunarodnim projektima.

SMEROVI NA EKONOMSKOM FAKULTETU

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

 • Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika –4 godine
 • Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika – 3 godine

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Ekonomska analiza i politika (25 mesta)
 • Računovodstvo, revizija i poslovne finansije (75 mesta)
 • Bankarski i finansijski menadžment (100 mesta)
 • Ekonomska politika i razvoj (25 mesta)
 • Poslovno upravljanje (175 mesta)
 • Kvantitativna analiza (50 mesta)
 • Međunarodni ekonomski odnosi (25 mesta)
 • Ekonomija i menadžment energetike (25 mesta)
 • Kvantitativne finansije (IMQF) (25 mesta)
 • Makroekonomija privreda u tranziciji (25 mesta)
 • Ekonomija i menadžment energetike (25 mesta)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Ekonomija (20 mesta)
 • Poslovno upravljanje (20 mesta)
 • Statistika (10 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Za upis u pr­vu go­di­nu osnovnih akademskih stu­di­ja Eko­nom­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du kan­di­da­ti po­la­žu pri­jem­ni is­pit u jednoj od dve sledeće varijante:

Prva varijanta: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za test iz jednog od sle­de­ćih pred­me­ta:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija

Test svakog od ovih predmeta omogućava kandidatu da osvoji 60 bodova na testiranju.

Druga varijanta: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje

A) Za test iz jednog od sle­de­ćih pred­me­ta:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija

B) Za jedan test iz

 • Opšteg obrazovanja i informisanosti
 • Istorije
 • Geografije
 • Sociologije

Test iz predmeta grupe A) omogućava kandidatu da osvoji 40 bodova na testiranju, dok se na testu iz grupe B) predmeta može ostvariti 20 bodova.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi od 85.272 do 112.200 dinara u zavisnosti od uspešnosti studiranja.

Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

BROJ MESTA – EKONOMSKI FAKULTET

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika – 4 godine
610
290
900
Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika – 3 godine
400
400
UKUPNO
610
690
1300

Po završetku ovog složenog i višedimenzionalog studijskog programa, nezavisno koji modul izabere, student ovladava savremenim veštinama, kao što su: kreativni individualni i timski rad, multimedijalne prezentacione veštine, veštine usmene i pismene komunikacije, poslovnog pregovaranja, istraživačkog i analitičkog snalaženja i kompjuterske veštine.

Izlazne kompetencije studenata su dodatno profilisane izbornim studijskim modulom koji student izabere i završi.

Od osnivanja fakulteta, na osnovnim studijama je diplomiralo više od 44000 studenata.

Ekonomski fakultet – Beograd, Savski venac
Beograd, Savski Venac
Kamenička 6
011 3021 240
www.ekof.bg.ac.rs

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top