Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Čukarica – Beograd

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Čukarica – Beograd

fakultet

 

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je naučno-obrazovna institucija, koja u kontinuitetu, od 1946. godine, obrazuje visokoškolske kadrove za fizičko vaspitanje u školama, sport i rekreaciju.

Osnovni zadatak i misija Fakulteta su aktivnosti na realizovanju društvenih potreba za kvalitetno školovanim stručnjacima i naučnim radnicima, koji svoju delatnost vrše u dva velika sistema: obrazovanju i sportu, kao i zadovoljenje svih potreba društva za specijalizovano obrazovanim stručnjacima u ovoj oblasti. Fakultet organizuje studije na svim nivoima akademskih studija fizičkog vaspitanja i sporta i strukovnih studija sporta i rekracije.

SMEROVI – FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Fizičko vaspitanje i sport

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Rekreacija (30 mesta)
 • Sport (90 mesta)

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Sport (50 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Fizičko vaspitanje i sport (80 mesta)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Eksperimentalne metode istrumentalne humane lokomotorike (9 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati za upis moraju da ispunjavaju i posebne uslove:

 • da su zdravstveno sposobni za studiranje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (dokaz-lekarsko uverenje sa mišljenjem o sposobnosti za studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja);
 • da nisu bili oslobađani nastave fizičkog vaspitanja u toku srednjeg obrazovanja, duže od jedne školske godine;
 • da nisu stariji od 27 godina.

Prijemni ispit za upis na osnovne akademske studije sastoji se iz:

 1. Test informisanosti o fizičkom vaspitanju i sportu i test sposobnosti;
 2. Test specifičnih motoričkih sposobnosti u vodi;
 3. Test specifičnih motoričkih sposobnosti sa loptom;
 4. Test opštih motoričkih sposobnosti;
 5. Test za procenu osećaja za pokret i ritam i proveru muzikalnosti.

Kategorisani sportisti imaju pravo na oslobađanje jednog od četiri testa motoričkih sposobnosti na prijemnom ispitu za upis na osnovne akademske studije.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 147.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na strukovnim studijama iznosi 105.000 dinara.

Školarina za strane državljane na strukovnim studijama iznosi 1.170 evra.

Školarina za strane državljane na akademskim studijama iznosi 2.000 evra.

BROJ MESTA – FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Fizičko vaspitanje i sport
160
160
Rekreacija 8 22 30
Sport 22 68 90
UKUPNO 190 90 280

 

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Čukarica – Beograd
Beograd, Čukarica, Banovo brdo
Blagoja Parovića 156
011 3531 000, 011 3555 000
www.fsfv.bg.ac.rs

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top