Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Fakultet za fizičku hemiju – Stari grad – Beograd

Fakultet za fizičku hemiju – Stari grad – Beograd

fakultet

 

Fizička hemija na Univerzitetu u Beogradu se predaje od 1903. godine. Delatnosti Fakulteta za fizičku hemiju danas su visoko obrazovanje i naučnoistraživački rad od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a koji su usklađeni sa međunarodnim, posebno evropskim obrazovnim i naučnim prostorom. Osnovna delatnost Fakulteta se obavlja u skladu sa zakonima o visokom obrazovanju i o naučnoistraživačkom radu, kao i sa statutima Univerziteta u Beogradu i Fakulteta.

Znanja i diplome koje se stiču na Fakultetu za fizičku hemiju omogućavaju studentima rad i napredovanje u različitim oblastima fizičke hemije i naukama sa kojima se fizička hemija graniči. Fakultet je matičan za fizičku hemiju i uže oblasti: spektrohemiju, elektrohemiju, nuklearnu hemiju i radiohemiju, hemijsku kinetiku, hemijsku termodinamiku, kvantnu hemiju, biofizičku hemiju i dinamiku neravnotežnih procesa, fizičku hemiju materijala i fizičku hemiju u kontroli i zaštiti životne sredine.

Sa diplomom fizičke hemije  se može zaposliti na svakome mestu na kome se koriste fizičkohemijski principi i eksperimentalne fizičkohemijske metode. To su pre svega instituti koji se bave istraživanjima kako u oblasti prirodnih nauka

Na fakultetu se stiču diplome:

Diplomirani fizikohemičar
Master fizikohemičar
Doktor nauka-fizičkohemijske nauke
Specijalista strukovnih studije – forenzika

Do sada je na fakultetu diplomiralo preko 1300 studenata. Od tog broja njih oko 200 je doktoriralo, a specijalističke i magistarske studije je završilo preko 300 diplomiranih fizikohemičara.

SMEROVI – FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Fizička hemija

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Fizička hemija (60 mesta)

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

  • Forenzika – zajednički program (50 mesta)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

  • Fizička hemija (35 mesta)

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit se polaže iz jednog od predmeta:

  • matematika
  • fizika
  • hemija
  • biologija
  • fizička hemija

Pitanja i zadaci na prijemnom ispitu obuhvataju gradivo iz udžbenika za I, II, III i IV razred gimnazije prirodno matematičkog smera.

Ukoliko po završenom upisu kandidata koji su polagali prijemni ispit na Fakultetu za fizičku hemiju ostane slobodnih mesta, na ta mesta mogu da konkurišu kandidati koji su položili prijemni ispit iz predmeta matematika ili fizika ili hemija ili biologija ili fizička hemija, na nekom drugom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

UPIS – FAKULTET FIZIČKA HEMIJA

Vizija Fakulteta za fizičku hemiju je da pruži studentima znanja i razvije sposobnosti da znanja i veštine koriste i razvijaju tokom čitavog života, baveći se fizičkom hemijom ili disciplinama koje su joj srodne.

Zemlje potpisnice deklaracije, pa i naša zemlja, na taj način omogućavaju svojim svršenim studentima priznavanje diploma u svim zemljama Unije i mobilnost tokom studija i posle njih. Fakultet za fizičku hemiju, u školskoj 2009/2010. godini nudi akademske studije u tri ciklusa 4+1+3 godina, BSc/MSc/PhD (u ukupnom trajanju od 4/5/8 godina). Uveden je sistem ECTS bodova pa svaka godina studija ima 60 ECTS bodova.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 69.900 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.800 evra.

BROJ MESTA – FAKULTET FIZIČKA HEMIJA

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Fizička hemija
80
20
100
UKUPNO       80                     20         10

 

Fakultet za fizičku hemiju – Stari grad – Beograd
Beograd, Stari grad
Studentski trg 12-16
011 2187 133
www.ffh.bg.ac.rs

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top