Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Fakultet likovnih umetnosti – Stari grad – Beograd

Fakultet likovnih umetnosti – Stari grad – Beograd

fakultet

U procesu formiranja moderne države sa svim neophodnim institucijama u 20. veku Srbija, odnosno Jugoslavija, od Kutlikove škole, preko škole Riste i Bete Vukanović, te Umetničke škole, formirala je 1937. godine Akademiju likovniih umetnosti.

Fakultet likovnih umetnosti – Osnovna delatnost Fakulteta likovnih umetnosti je visokoškolsko obrazovanje kroz osnovne, master i doktorske akademske studije. Ustanova je osnovana 1937. godine, a sadašnji naziv nosi već punih 60 godina.

Studije se realizuju u tri odvojene zgrade od kojih je jedna upravna zgrada, a na ostale dve smešteni su odseci za slikarstvo, vajarstvo i grafiku. Studentima je na raspolaganju biblioteka sa bogatim sadržajem knjiga kao i izlagačke prostorije škole. U okviru fakulteta aktivan je rad dva centra: Centar za grafiku i Livnica skulptura.

SMEROVI – FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Slikarstvo
 • Vajarstvo
 • Grafika
 • Novi mediji

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (2 godina)

 • Slikarstvo (34 mesta)
 • Vajarstvo (7 mesta)
 • Grafika (9 mesta)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Slikarstvo (12 mesta)
 • Vajarstvo (4 mesta)
 • Grafika (4 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo upisa imaju svi oni koji imaju diplomu o završenom četvorogišnjem srednjem obrazovanju. Oni koji nemaju potrebnu diplomu moraju da polažu dopunski ispit, koji se sastoji iz:

 • Pisanog rada iz srpskog jezika, tema iz oblasti likovnih umetnosti,
 • Usmenog ispita iz istorije južnoslovenske književnosti i opšte istorije i nacionalne istorije

Prijemni ispite se razlikuje u zavisnosti od smera:

Za nove medije

 • Crtanje portreta – živi model
 • Crtanje akta – živi model
 • Prezentacija portfolija i motivacioni razgovor

Za slikarstvo i grafiku:

 • Crtanje portreta – živi model
 • Crtanje akta – živi model
 • Slikanje – mrtva priroda

Za vajarstvo:

 • Vajanje – živi model
 • Crtanje akta – živi model

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 150.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 2.000 evra.

BROJ MESTA – FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Slikarstvo
20
8
28
Vajarstvo
6
4
10
Grafika
5
6 11
Novi mediji
5
1 6
UKUPNO 35 20 55

Fakultet je u stalnom procesu evolucije, u kome, čuvajući vremenom dokazane vrednosti, menja suvišno, uvodeći novo kao odliku posebnosti civilizacijskog trenutka, uvodeći mlade u što kreativniji odnos prema svekolikim dimenzijama života i umetnosti.

Fakultet likovnih umetnosti – Stari grad – Beograd
Beograd, Stari grad
Pariska 16
011 2630 635
www.flu.bg.ac.rs

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top