Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – Stari grad – Beograd

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – Stari grad – Beograd

fakultet

 

Defektološki fakultet je počeo sa radom 10. novembra 1975. godine. To je bio početak uspona jedne profesije koja je u proteklih trideset godina tražila i pronalazila svoje puteve, poštovala svoju tradiciju, razvijala naučnu misao i primenjivala savremene tendencije u obrazovanju mladih stručnjaka.

Istorijski posmatrano, defektologija je napravila nekoliko teških i džinovskih koraka u svom razvoju, od srednjovekovne

Nastavni proces na Fakultetu stalno se usavršavao, prilagođavajući se pravcima razvoja defektološke nauke i prakse. Nastavni i nastavnoistraživački rad na Fakultetu se danas koordinira kroz sledeće smerove:

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE  (4 studije)

  • Logopedija
  • Defektologija
  • Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Logopedija (50 mesta)
  • Defektologija (160 mesta)
  • Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju (50 mesta)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

  • Specijalna edukacija i rehabilitacija (11 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Ovaj fakultet mogu upisati osobe koje imaju završenu četvorogodišnju gimnaziju, medicinsku, ekonomsku ili neku drugu školu srodne delatnosti.

Iz čega se polaže prijemni ispit?

  • Prijemni ispit se polaže u obliku testa iz biologije, sociologije i psihologije.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 84.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.680 evra.

BROJ MESTA – FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Logopedija
40
20
60
Defektologija
100
60
160
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
40
20 60
UKUPNO 180 100 280

Više od tri decenije rada Fakulteta, garancija je kvaliteta u razvoju defektološke teorije i prakse. To je vidljivo i u permanentno inoviranju nastavnih planova osnovnih studija u skladu sa zahtevima Bolonjske deklaracije, u struktuiranju specijalističkih i poslediplomskih studija, u rastućem kvalitetu doktorskih studija, u zapaženim rezultatima naučno-istraživačkog rada, kao i u individualnom naučnom napretku nastavnika i saradnika. Konačno, napredak je vidljiv i u sve kvalitetnijem procesu obrazovanja studenata, budućih stručnjaka za rad na specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji dece sa smetnjama u razvoju i tretmanu lica s poremećajima u ponašanju.

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – Stari grad – Beograd
Beograd, Stari grad
Visokog Stevana 2
011 2183 036, 011 2183 056
www.fasper.bg.ac.rs

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top