Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Srednje škole » Filološka gimnazija – Savski venac – Beograd

Filološka gimnazija – Savski venac – Beograd

srednja-skola

Filološka gimnazija – Savski venac – Beograd

Beograd, Savski venac
Kamenička 2
011 2185 841, 011 2621 955
www.filoloska.edu.rs

Minimalni broj bodova potrebnih za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina…

Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2024/2025

GIMNAZIJA

BGSV GA 4R38S UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SCENSKU I AUDIO – VIZUELNU UMETNOST 20 4 GOD Srpski
BGSV GA 4R10S UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE – ENGLESKI JEZIK (JEZIK NASTAVE SRPSKI) 48 4 GOD Srpski
BGSV GA 4R13S UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE – ITALIJANSKI JEZIK (JEZIK NASTAVE SRPSKI) 12 4 GOD Srpski
BGSV GA 4R14S UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE – JAPANSKI JEZIK (JEZIK NASTAVE SRPSKI) 12 4 GOD Srpski
BGSV GA 4R15S UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE – KINESKI JEZIK (JEZIK NASTAVE SRPSKI) 12 4 GOD Srpski
BGSV GA 4R16S UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE – KLASIČNI JEZICI (JEZIK NASTAVE SRPSKI) 12 4 GOD Srpski
BGSV GA 4R17S UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE – NEMAČKI JEZIK (JEZIK NASTAVE SRPSKI) 24 4 GOD Srpski
BGSV GA 4R99S UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE – NORVEŠKI JEZIK (JEZIK NASTAVE SRPSKI) 12 4 GOD Srpski
BGSV GA 4R25S UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE – RUSKI JEZIK (JEZIK NASTAVE SRPSKI) 12 4 GOD Srpski
BGSV GA 4R11S UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE – FRANCUSKI JEZIK (JEZIK NASTAVE SRPSKI) 12 4 GOD Srpski
BGSV GA 4R24S UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE – ŠPANSKI JEZIK (JEZIK NASTAVE SRPSKI) 12 4 GOD Srpski

O školi

Filološka gimnazija je jedinstvena specijalizovana škola za nadarene učenike, čiji je osnovni zadatak filološko obrazovanje mladih. U našoj školi, koja od 2007. godine ima status škole od posebnog nacionalnog značaja, proučava se deset jezika i to osam živih (engleski, francuski, ruski, nemački, italijanski, španski, kineski i japanski ) i dva klasična (latinski i starogrčki). U Filološkoj gimnaziji odvijaju se različiti oblici dodatnog rada, pripremaju predstave na srpskom i stranim jezicima, objavljuju školski časopisi iz različitih oblasti i razvijaju kreativni potencijali učenika. Proučavanje mnoštva jezika doprinelo je i bogatoj međunarodnoj saradnji koja zauzima značajan deo aktivnosti Filološke gimnazije. Naši učenici na najbolji mogući način predstavljaju školu tako što odlaze na studijska putovanja i učestvuju na takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Nadamo se da će se među njima naći oni koji će ostaviti značajan trag u srpskoj nauci, kulturi i umetnosti, kao što su to činili bivši učenici i profesori naše škole, Jovan Cvijić, Stevan Sremac, Milutin Bojić, Vojislav Ilić, Bogdan Popović, Milan Rakić, Nikolaj Velimirović i mnogi drugi.

Škola se izdvaja od drugih i po predmetima koji su u njoj izučavaju.

Za razliku od drugih srednjoškolaca, naši učenici proučavaju srpski jezik i književnost kao dva odvojena predmeta, što im omogućava da steknu široka znanja i o jeziku i o književnosti. Uvod u opštu lingvistiku je takođe poseban predmet. Latinski jezik proučava se sve četiri godine, a na časovima Osnova klasičnih nauka, učenici se upoznaju sa rimskom i grčkom kulturom i civilizacijom. Predmet Osnovi prevođenja, koji se izučava u trećem razredu gimnazije, upoznaje ih se tehnikama pismenog i usmenog prevođenja i osposobljava za dalje usavršavanje u ovoj oblasti. Na časovima Retorike naši maturanti imaju priliku da razvijaju veštinu lepog govorenja i primenjuju znanja iz stilistike.

Profesori posebno podstiču istraživači rad, kreativno pisanje, realizovanje različitih lingvističkih projekata, negovanje poetskog senzibiliteta učenika, samostalno ispoljavanje u oblasti literalnog stvaralaštva. Ne treba zaboraviti ni kvalitetno opšte obrazovanje iz svih oblasti znanja (istorija, geografija, likovna umetnost, muzička kultura itd).

Gimnazija se nalazi u samom centru grada i raspolaže sa 26 savremeno opremljenih učionica, fiskulturnom salom, bibliotekom i računarskim centrom. Gimnaziju pohađa preko 670 đaka u 28 odeljenja (7 odeljenja po godini i to – englesko, francusko, rusko, nemačko, odeljenje za klasične jezike, italijansko/špansko i kinesko/japansko). Prvi strani jezik zastupljen je sa 5 časova nedeljno, a drugi strani jezik sa tri časa nedeljno. U Filološkoj gimnaziji radi 97 nastavnika,od kojih 14 magistara i 4 doktora nauka. Nastava se odvija u dve smene.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top