Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Filozofski fakultet – Novi Sad

Filozofski fakultet – Novi Sad

Filozofski fakultet – Novi Sad
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2
021 450 690, 021 4853 976
www.ff.uns.ac.rs

Filozofski fakultet u Novom Sadu osnovan je 1954. godine i tada je budućim studentima na raspolaganju bilo 6 studijskih programa. U početku, fakultet je pripadao Univerzitetu u Beogradu, ali kasnije je postao član Univerziteta u Novom Sadu. Fakultet se ubrzano razvijao i postao je jedna od vodećih visokoobrazovnih ustanova u zemlji. Glavni cilj ove visokoškolske ustanove je obrazovanje visokostručnog kadra, po studijskim programima koji su pravljeni po uzoru na najbolje svetske sisteme.

SMEROVI – FILOZOFSKI FAKULTET NOVI SAD

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Engleski jezik i književnost
 • Filozofija
 • Nemački jezik i književnost
 • Mađarski jezik i književnost
 • Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
 • Istorija
 • Komparativna književnost sa teorijom književnosti
 • Žurnalistika
 • Pedagogija
 • Psihologija
 • Rumunski jezik i književnost
 • Rusinski jezik i književnost
 • Ruski jezik i književnost
 • Slovački jezik i književnost
 • Sociologija
 • Socijalni rad
 • Srpska filologija – srpski jezik, književnost
 • Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom
 • Srpska književnost i jezik

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Mađarski jezik i književnost (20 mesta)
 • Filozofija (20 mesta)
 • Nemački jezik i književnost (30 mesta)
 • Engleski jezik i književnost (60 mesta)
 • Istorija (50 mesta)
 • Komunikologija (30 mesta)
 • Pedagogija (50 mesta)
 • Psihologija (90 mesta)
 • Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom (50 mesta)
 • Rumunski jezik i književnost (10 mesta)
 • Rusinski jezik i književnost (10 mesta)
 • Ruski jezik i književnost (10 mesta)
 • Slovački jezik i književnost (10 mesta)
 • Sociologija (50 mesta)
 • Srpska filologija – srpski jezik i književnost (55 mesta)
 • Srpska književnost i jezik (50 mesta)
 • Komparativna književnost sa teorijom književnosti (20 mesta)
 • Srpska filologija – srpski kao strani jezik (20)
 • Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje (25)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Filozofija (5 mesta)
 • Jezik i književnost (26 mesta)
 • Istorija (5 mesta)
 • Pedagogija (5 mesta)
 • Psihologija (7 mesta)
 • Sociologija (5 mesta)
 • Interdisciplinarne doktorske studije u oblasti društveno – humanističkih nauka (5 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – FILOZOFSKI FAKULTET NOVI SAD

Pravo na upis imaju svi kandidati sa zavrpšenom srednjom školom u trajanju od 4 godine i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit sastoji se iz dva dela: usmenog i pismenog. Kandidati za prijemni ispit spremaju:

 • Za jezike se uči odgovarajuća književnost i odabrani jezik.
 • Istorija
 • Opšta kultura
 • Psihologija
 • Test sposobnosti
 • Sociologija

Za smer pedagogija, engleski jezik i književnost, istorija, psihologija, socijalni rad i žurnalistika školarina iznosi 96.000 dinara

Za ostale smerove školarina iznosi 65.000 dinara

Školarina za strane državljane iznosi 2.000 evra.

BROJ MESTA – FILOZOFSKI FAKULTET NOVI SAD

 

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Srpska filologija – srpski jezik i književnost
40
20
60
Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom
10
7
17
Srpska književnost i jezik
45
40
85
Komparativna književnost sa teorijom književnosti
15
5
20
Engleski jezik i književnost
40
30
70
Nemački jezik i književnost
40
20
60
Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
27
33
60
Ruski jezik i književnost
25
15
40
Mađarski jezik i književnost
16
9
25
Slovački jezik i književnost
5
15
20
Rumunski jezik i književnost
5
20 25
Rusinski jezik i književnost
4
11
15
Istorija
45
25
70
Pedagogija
40
35
75
Psihologija
40
40
80
Sociologija
30
25
55
Socijalni rad  20  30  50
Filozofija
30
30
60
Žurnalistika
40
30
70
UKUPNO 517 440 957
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top