Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Medicinski fakultet – Novi Sad

Medicinski fakultet – Novi Sad

21000 Novi Sad
Hajduk Veljkova 3
021 6420 677, 021 6621 442 – studentska služba
www.medical.uns.ac.rs

Medicinski fakultet u Novom Sadu osnovan je 1960. godine sa sedištem u ulici Hajduk Veljkova 3, u blizini Kliničkog centra, što studentima automatski omogućava kvalitetniju nastavu i neophodno sticanje iskustva.

Kako bi stekli praktična znanja, nastava se odvija na čak 29 klinika i 8 reginalnih zdravstvenih centara širom Vojvodine, kao i u institutima za predmedicinsku i medicinsku edukaciju. Pruža se prilika svim studentima da na konkretnim problemima steknu neophodna znanja o bolestim i načinu lečenja. U svom vlasništvu fakultet od 2003. godine ima i centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, u cilju stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika. U okvru ove ustanove nalaze se i 4 zavoda: Zavod za fiziologiju, Zavod za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Zavod za farmaciju i Zavod za anatomiju.

Nastava se odvija kroz osnovne strukovne, osnovne akademske, integrisane akademske, master akademske i doktorske studije.

SMEROVI – MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Zdravstvena nega
 • Radiološke tehnologije

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Zdravstvena nega
 • Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije (3 modula)
 • Višestruka ometenost
 •  Logopedija
 • Inkluzivno obrazovanje
 • Osnovne akademske studije medicinske rehabilitacije

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE (6 godina)

 • Integrisane akademske studije medicine
 • Integrisane akademske studije stomatologije
 • Integrisane akademske studije farmacije
 • Integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku
 • Integrisane akademske studije stomatologije na engleskom jeziku

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Zdravstvena nega (24 mesta)
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija (24 mesta)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Biomedicinski inženjering (5 mesta)
 • Pretklinička istraživanja (17 mesta)
 • Klinička istraživanja (60 mesta)
 • Javno zdravlje (18 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

U prvu godinu studija medicine, stomatologije, i zdravstvene nege, može da se upiše lice koje ima završenu gimnaziju ili školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

U prvu godinu studija farmacije može da se upiše lice koje ima završenu gimnaziju ili školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju ili srednju hemijsko-tehnološku školu u četvorogodišnjem trajanju.

U prvu godinu studija specijalne edukacije i rehabilitacije (modul: Višestruka ometenost) može da se upiše lice koje ima završenu gimnaziju ili školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

U prvu godinu studija specijalne edukacije i rehabilitacije (modul: Logopedija) može da se upiše lice koje ima završenu gimnaziju ili školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

U prvu godinu studija specijalne rehabilitacije i edukacije (modul: Inkluzivno obrazovanje), može da se upiše lice koje ima završenu gimnaziju ili školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju ili drugu srednju školu iz polja društveno humanističkih nauka u četvorogodišnjem trajanju .

U prvu godinu studija medicinske rehabilitacije, može da se upiše lice koje ima završenu gimnaziju ili školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

U prvu godinu osnovnih studija na engleskom jeziku može da se upiše lice koje ima završenu odgovarajuću srednju školu iz prethodnih stavova i ako vlada engleskim jezikom.

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih studija polažu kvalifikaciono-klasifikacioni prijemni ispit. Provera znanja se vrši na osnovu odgovora na test pitanja iz sledećih predmeta (istovremeno):

 • Na integrisanim studijama medicine i stomatologije: hemija i biologija, po istovetnim test-pitanjima
 • Na integrisanim studijama farmacije: hemija i matematika.
 • Na akademskim i strukovnim studijama zdravstvene nege: biologija i hemija ili biologija i zdravstavena nega;
 • Na akademskim studijama specijalne edukacije i rehabilitacije: biologija i psihologija
 • Na akademskim studijama medicinske rehabilitacije: biologija i hemija ili biologija i zdravstavena nega

Školarina za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija za samofinansirajuće studente iznosi 88.000 dinara.

Školarina za upis u prvu godinu integrisanih studija – medicina iznosi 110.000 dinara

Školarina za upis u prvu godinu integrisanih studija – stomatologija iznosi 160.000 dinara

Školarina za upis u prvu godinu integrisanih studija – farmacija iznosi 160.000 dinara

Školarina za upis u prvu godinu integrisanih studija medicine, farmacije i stomatologije na engleskom jeziku iznosi 5.500 evra

Školarina za strane državljane na integrisanim studijama medicine, farmacije i stomatologije iznosi 3.600 evra

Školarina za strane državljane na integrisanim studijama medicine i stomatologije na engleskom jeziku iznosi 5.500 evra.

Školarina za strane državljane na osnovnima akademskim i osnovnim strukovnim studijama iznosi 2.000 evra

BROJ MESTA MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Zdravstvena nega – strukovne studije  25  23  48
Radiološke tehnologije – strukovne studije  10  35  45
Zdravstvena nega – akademske studije
35
12
47
Višestruka ometenost
15
9
24
Logopedija
15
9
24
Inkluzivno obrazovanje
10
14
24
Medicinska rehabilitacija
25
20
45
Integrisane studije medicine
180
32
212
Integrisane studije stomatologije
45
7
52
Integrisane studije farmacije
55
53
108
Integrisane studije medicine na engleskom jeziku
70
70
Integrisane studije stomatologije na engleskom jeziku
20 20
UKUPNO 415 304 719

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top