Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Izmene Zakona o visokom obrazovanju pred poslanicima

Izmene Zakona o visokom obrazovanju pred poslanicima

zakon-o-visokom-obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju naći će se u četvrtak, 4. septembra pred poslanicima Narodne Skupštine Republike Srbije.

Ovim zakonom predviđaju se brojne izmene među kojima i odredba da se iz budžeta finansiraju studenti koji su u prethodnoj godini ostvarili najmanje 48 ESPB bodova.
Stari studenti imaju pravo da po započetom nastavnom planu i programu završe studije najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.

Izmenama zakona uvodi se i efikasniji proces priznavanja stranih visokoškolskih isprava. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja baviće se priznavanjem isprava (profesionalno priznavanje), dok se priznavanje radi nastavka školovanja (akademsko priznavanje) obavlja u visokoškolskim ustanovama. Određuje se nadležnost za utvrđivanje visine troškova, kao i rok za donošenje rešenja o priznavanju diploma. Na taj način olakšava se povratak naših građana školovanih u inostranstvu, osnažuje se konkurencija i podiže kvalitet na tržištu rada.

Izmene Zakona o visokom obrazovanju pred poslanicima

Izmenama Zakona povećava se transparentnosti rada visokoškolskih ustanova u domenu finansiranja i određivanja školarine. Visokoškolske ustanove dobijaju obavezu da obezbede javnost podataka o sredstvima, odnosno izvorima finansiranja.

Uvodi se obaveza formiranja centralnog repozitorijuma doktorskih disertacija, kao i obavezivanje univerziteta da formiraju svoje repozitorijume i šalju podatke u centralni. Ovime se postupak usklađuje sa evropskim tendencijama i olakšava mogućnost povezivanja sa evropskim repozitorijumom doktorskih disertacija, a istovremeno se uvodi načelo otvorenosti nauke i znanja.

Novina je i da se zarad osiguravanja kvaliteta doktorskih studija uvodi obaveza da najmanje jedan recenzent mora da dolazi sa visokoškolske ili naučne ustanove iz inostranstva.

Povećava se javnost rada i rezultata Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a reguliše se i finansiranje ovog nezavisnog tela. Finansiranje se usklađuje sa praksom po kojoj se Komisija poslednje dve godine finansira iz budžeta u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

U Zakon su unete preporuke Agencije za borbu protiv korupcije, a proširene su i kaznene mere gde praksa nalaže neophodnost, uvode se master strukovne studije i vrši se usklađivanje sa propisima koji regulišu pitanja pristupa informacijama od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti.

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top