Naslovna » Obrazovanje » Ispeci pa reci deci » Jovan Cvijić

Jovan Cvijić

jovan-cvijic

Jovan Cvijić je najveći srpski geograf. Jedan je od najeminentnijih evropskih i svetskih naučnika-geografa. Njegova dela iz antropogeografije su i danas aktuelna.

Privlačile su ga mistične, tajanstvene, podzemne tutnjave u vrtačama, jamama i zvekarama. To ga je inspirisalo da se bavi proučavanjima kraških oblika reljefa i terena.

Završio je specijalističke studije u Beču i doktorirao na kraškim oblicima reljefa. Taj rad je kasnije objavljen kao delo das Karstfenomen. Ovo delo je i danas često citirano u delima savremenih naučnika o krasu.

Pešice ili na konju, punih 38 godina prešao je na hiljadu kilometara širom Balkanskog poluostrva. Ono što je Cvijić uradio na geografskom proučavanju naše zemlje i Balkana po obimu i značaju je ravno radu čitave generacije naučnih radnika, a ne samo jednog čoveka. Interesovala ga je geomorfologija, geologija i hidrologija. Dao je veliki doprinos proučavanju glacijacije na Balkanskim planinama. Opisivao je i objašnjavao reljef Šumadije.

Druga oblast Cvijićevog naučnog istraživanja bila su stanoništvo i naselja, psihološki tipovi pojedinih krajeva Balkana kao i migracije na prostoru naše zemlje i Balkanskog poluostrva. Bio je to prvi naučnoistraživački pokret evropskih i svetskih razmera. Rezultati tih istraživanja su objavljeni u više desetina tomova knjige Naselja u izdanju SANU.

Jovan Cvijić se nikada nije bavio dnevnom politikom ali je dao veliki doprinos u kreiranju granica i u uspostavljanju prve jugoslovenske države. O svim važnijim političkim i ekonomskim pitanjima od interesa za svoj narod imao je jasan, čvrst i objektivan stav.

Kao naučnik, geograf, bio je saradnik na Geografskom odseku Vrhovne komande srpske vojske. Tokom 1915. godine upućen je u nezvaničnu misiju u London. Serijom naučnih i stručnih radova, kroz brojne razgovore i javne nastupe širio je saznanja o borbi i slobodi naroda na Balkanu.

Novembra 1915. godine postavljen je za savetnika za geografska pitanja u štabu francuskog generala Saraja u Solunu.

Na mirovnoj konferenciji u Parizu 1918. godine Cvijić je kao naučni radnik učestvovao kao ekspert u Etničko-istorijskoj komisiji za autentična etnička objašnjenja, za povlačenje i utvrđivanje granica prve jugoslovenske države.

Memorijalni muzej Jovana Cvijića koji se nalazi u Cvijićevoj porodičnoj kući u Beogradu. Ova kuća je zidana 1905. i od 1963. je pod zaštitom države. U njoj se nalazi legat Jovana Cvijića koji ima 1463 predmeta.

U Beogradu postoji geografski institut „Jovan Cvijić“, veliki broj osnovnih škola i ulica nosi njegovo ime. Bez ikakve sumnje može se reći da je Jovan Cvijić najveći i najznačajniji srpski geograf.

Biografija…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top