Naslovna » Obrazovanje » Privatno obrazovanje » Privatne srednje škole » Nemačka gimnazija – Beograd

Nemačka gimnazija – Beograd

Gimnazija u Nemačkoj školi Beograd

Adresa: Petra Čajkovskog 4a, 11000 Beograd
Telefon: 011/411-61-16
Website: www.dsbelgrad.com/ueberblick-gymnasium/?lang=sr 
Email: [email protected]

Nemačka škola Beograd (DSB) je privatna škola pod okriljem Školskog društva, a od strane Konferencije ministara kulture (KMK) priznata je kao Ekscelentna Nemačka škola u inostranstvu. Deo je internacionalne mreže od 143 nemačke inostrane škole širom sveta, kao i preko 1.000 obrazovnih institucija i nemačkih odeljenja u državnim školama, koje finansira Savezna Republika Nemačka. Centrala za školstvo u inostranstvu (ZfA) savetuje i podržava sve ove škole kako bi dostigle ciljeve politike vezane za obrazovanje i kulturu u inostranstvu: susret sa kulturom i društvom zemlje domaćina, kao i obrazovanje nemačke dece u inostranstvu i unapređenje nemačkog jezika. Nemačka škola Beograd je u metropoli Srbije važan lokacijski faktor za celokupnu društvenu javnost,tačnije za srpsko-nemačku privredu i ekonomiju, srpsko-nemačke partnere u obrazovanju i za srpsko-nemačke političke i kulturološke institucije. Kao jedina škola gde se predaje na nemačkom jeziku sa priznatom maturom od strane Nemačke, važan je partner u obrazovanju i za porodice iz Austrije i Švajcarske.

Nemačka škola BeogradNaša škola se sastoji iz vrtića, predškolskog, osnovne škole i gimnazije. Učenici ’glavne škole’ (Hauptschule) i ’realke’ (Realschule) slušaju predavanja u okviru gimnazije po odgovarajućem nastavnom planu, što im omogućava sticanje završne diplome (mature, diplome završene srednje škole), koja je priznata od strane Konferencije ministara kulture Nemačke. Na taj način deca iz porodica koje se iz poslovnih razloga sele iz Srbije u Nemačku ili obrnuto, iz Nemačke u Srbiju, u svakom trenutku bez problema mogu nastaviti svoje školovanje.

Gimnazijom su obuhvaćeni razredi od 5. do12. Pruža produbljeno opšte obrazovanje, koje obuhvata kako teorijsko tako i praktično znanje, i uvodi učenike u osnove naučnih metoda rada. Naši učenici se usmeravaju ka ciljnom i samostalnom učenju, visokoj elokvenciji, kao i samostalnom i odgovornom rasuđivanju.

Nemačka škola Beograd kao škola u inostranstvu neguje razmenu jezika i kultura koristeći raznolikost svojih učenika. Na taj način učenici jačaju svoj kulturni identitet i bivaju osposobljeni da nastupe kao posrednici između kultura.

Nazad na privatne srednje škole

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top