Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Odluka o tajnosti podataka u testovima završnog ispita

Odluka o tajnosti podataka u testovima završnog ispita

odluka-o-tajnosti

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 11. st. 1. i 4. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS“, broj 104/09), a u vezi sa članom 82. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 52/11 i 55/13) i članom 74. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 55/13), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

ODLUKU
O TAJNOSTI PODATAKA U TESTOVIMA ZAVRŠNOG ISPITA NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA  ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

Član 1.

Ovom odlukom određuje se stepen i rok tajnosti podataka sadržanih u testovima za završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2013/2014. godinu (u daljem tekstu: testovi).

Podaci sa rokom tajnosti na koje se odnosi ova odluka, sadržani su u testovima, i to:

 1. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test SRPSKI JEZIK. Rok tajnosti je od 16.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 2. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test MATEMATIKA. Rok tajnosti je do 17.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 3. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, kombinovani test BIOLOGIJA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, FIZIKA I HEMIJA. Rok tajnosti je do 18.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 4. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test SLOVAČKI JEZIK. Rok tajnosti je do 16.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 5. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test MATEMATIKA na slovačkom jeziku. Rok tajnosti je do 17.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 6. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, kombinovani test BIOLOGIJA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, FIZIKA I HEMIJA na slovačkom jeziku. Rok tajnosti je do 18.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 7. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test RUSINSKI JEZIK. Rok tajnosti je do 16.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 8. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test MATEMATIKA na rusinskom jeziku. Rok tajnosti je do 17.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 9. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, kombinovani test BIOLOGIJA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, FIZIKA I HEMIJA na rusinskom jeziku. Rok tajnosti je do 18.06.2014.godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 10. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test RUMUNSKI JEZIK. Rok tajnosti je do 16.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 11. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test MATEMATIKA na rumunskom jeziku. Rok tajnosti je do 17.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 12. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, kombinovani test BIOLOGIJA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, FIZIKA I HEMIJA na rumunskom jeziku. Ro tajnosti je do 18.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 13. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test MAĐARSKI JEZIK. Rok tajnosti je do 16.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 14. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test MATEMATIKA na mađarskom jeziku. Rok tajnosti je do 17.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 15. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, kombinovani test BIOLOGIJA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, FIZIKA I HEMIJA na mađarskom jeziku. Rok tajnosti je do 18.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 16. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test ALBANSKI JEZIK. Rok tajnosti je do 16.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 17. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test MATEMATIKA na albanskom jeziku. Rok tajnosti je do 17.06.2014. godine u 12 časova,kada ovaj test može postati javan.
 18. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, kombinovani test BIOLOGIJA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, FIZIKA I HEMIJA na albanskom jeziku. Rok tajnosti je do 18.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 19.  Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test HRVATSKI JEZIK. Rok tajnosti je do 16.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 20. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test MATEMATIKA na hrvatskom jeziku. Rok tajnosti je do 17.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 21. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, kombinovani test BIOLOGIJA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, FIZIKA I HEMIJA na hrvtskom jeziku. Rok tajnosti je do 18.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 22. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test BUGARSKI JEZIK. Rok tajnosti je do 16.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 23. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test MATEMATIKA na bugarskom jeziku. Rok tajnosti je 17.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 24. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, kombinovani test BIOLOGIJA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, FIZIKA I HEMIJA na bugarskom jeziku. Rok tajnosti je 18.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 25. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test SRPSKI JEZIK. Rok tajnosti je 16.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 26. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test MATEMATIKA. Rok tajnosti je 17.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 27. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, kombinovani test BIOLOGIJA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, FIZIKA I HEMIJA. Rok tajnosti je 18.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 28. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test MAĐARSKI JEZIK. Rok tajnosti je 16.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 29. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, test MATEMATIKA na mađarskom jeziku. Rok tajnosti je 17.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.
 30. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, školska 2013/2014. godina, kombinovani test BIOLOGIJA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, FIZIKA I HEMIJA na mađarskom jeziku. Rok tajnosti je 18.06.2014. godine u 12 časova, kada ovaj test može postati javan.

Za učenike koji su pristupili polaganju završnog ispita test postaje javan u momentu preuzimanja testa.

Član 2.

Stepen tajnosti podataka iz člana 1. ove odluke određuje se na osnovu procene moguće štete po interes Republike Srbije, a radi ostvarivanja prava na obrazovanje.

Ovlašćeno lice za određivanje tajnosti podataka u testovima je ministar nadležan za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar), kao rukovodilac organa javne vlasti.

Član 3.

Testovi se označavaju oznakom stepena tajnosti: “INTERNO”.

Stepen tajnosti iz stava 1. ovog člana određuje se radi sprečavanja nastanka štete za rad, odnosno obavljanje zadataka i poslova ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 4.

Pristup tajnim podacima moguć je na način i pod uslovima utvrđenim zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Član 5.

Odluka o tajnosti podataka u testovima završnog ispita.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na zvaničnoj internet strani Ministarstva.

Broj: 601-00-00031/2014-02
U Beogradu 18. februara 2014. godine

Ministar: Prof. dr Tomislav Jovanović

OBRAZLOŽENJE
Pravni osnov za donošenje Odluke o tajnosti podataka u testovima završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2013/2014. godinu je Zakon o tajnosti podataka (“Službeni glasnik RS”, broj 104/09), Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 52/11 i 55/13) i Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 55/13).

Članom 9. Zakona o tajnosti podataka propisano je, između ostalog, da tajnost podataka, popd uslovima i na način utvrđen ovim zakonom, određuje ovlašćeno lice. Ovlašćeno lice je rukovodilac organa javne vlasti.

Pri određivanju tajnosti podataka, ovlašćeno lice procenjujemoguću štetu po interes Republike Srbije, saglasno članu 10. stav 3. navedenog zakona, te je Odluka o tajnosti podataka u testovima završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2013/2014. godinu doneta u skladu sa navedenim članom Zakona, kao i članom 11. Zakona, kojim je propisano da se odluka o određivanju stepena tajnosti donosi u pisanom obliku, sa obrazloženjem. Odluka o određivanju stepena tajnosti podataka donosi se na osnovu procene iz člana 10. stav 3. Zakona i u skladu sa tim, vrši se obeležavanje dokumenta oznakom tajnosti predviđeno navedenim zakonom.

Oznaka stepena tajnosti podataka “INTERNO” određena je u skladu sa članom 14. stav 1. tačka 4. Zakona, kojim je propisano da se stepen tajnosti “INTERNO” određuje radi sprečavanja nastanka štete za rad, odnosno obavljanje zadataka i poslova organa javne vlasti koji ih je odredio.

Članom 82. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisan je završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Nakon obavljenog završnog ispita učeniku se izdaje javna isprava i stiče pravo na upis u srednju školu.

Članom 74. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju propisan je završni ispit. Učenik polaže završni ispit po programu završnog ispita za školsku godinu u kojoj je završio osmi razred, pisanim putem – rešavanjem testova.

Razlog za donošenje Odluke o tajnosti podataka u testovima završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2013/2014. godinu je obezbeđivanje regularnosti obavljanja završnog ispita za učenike koji taj ispit polažu u tekućoj školskoj godini, kao i upisa učenika u srednju školu.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top